SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

21 sierpnia 2017
DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY

mala fotka

Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna i oddziałem meklembursko-pomorskim BUND ze Schwerina.

Głównym kierunkiem działań w projekcie jest opracowanie wytycznych i standardów utrzymania drzew jako zielonej infrastruktury. Powstają one przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli instytucji, którym mają służyć. Zamierzamy pracować nad następującymi głównymi obszarami tematycznymi dotyczącymi drzew jako zielonej infrastruktury:
•    Drzewa w miastach – jak maksymalizować pożytki z nich płynące dla mieszkańców.
•    Drzewa w krajobrazie rolniczym – ich rola w sprzyjaniu produkcji rolnej.
•    Drzewa przydrożne – jak je optymalnie utrzymywać i jak poprawić bezpieczeństwo ruchu w alejach.
•    Wyzwania dla utrzymania drzew wynikające ze zmian klimatycznych i globalnego handlu, w tym inwazyjne choroby i szkodniki.
•    Drzewa wzdłuż szlaków wodnych – czyli zielona infrastruktura wzdłuż błękitnej infrastruktury.

Opracowane wytyczne i standardy będą rozpowszechniane i przekazywane praktykom do stosowania. Będziemy je rozpowszechniać także w innych krajach Europy i działać na rzecz większego docenienia znaczenia drzew w Unii Europejskiej.

Drugim kierunkiem działania jest wspieranie Przyjaciół drzew, czyli społeczników, którzy o drzewa dbają i nimi się opiekują. Będziemy ich zaopatrywać w wiedzę, żeby czynili to kompetentnie i żeby stawali się partnerami samorządów w wysiłkach na rzecz zazieleniania miast i wsi.

Zainteresowanych uzyskaniem więcej informacji o przebiegu projektu i jego efektach zapraszamy  na stronę www.drzewa.org.pl oraz do śledzenia naszego profilu społecznościowego na Facebooku: https://www.facebook.com/DrogiDlaNatury/

Czas trwania i finansowanie:

Realizacja projektu rozpoczęła się w końcu  2016 roku, planowane zakończenie w 2021.

Dofinansowanie działań jest zapewniane przede wszystkim przez Program LIFE Unii Europejskiej, a także Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gdańsku oraz w Poznaniu.


Fundacja Ekorozwoju realizuje projekt „Trees for Europe's Green Infrastructure”
wspierany przez program LIFE+ Unii Europejskiej.


Przedsięwzięcie pn.: „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy - działania na terenie Dolnego Śląska”
dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Przedsięwzięcie pn.: „Drzewa dla zielonej infrastruktury Wielkopolski – opracowanie i rozpowszechnianie standardów gosp. zadrzewieniami przez grupy eksperckie, publikacje, warsztaty, seminaria, szkolenia i aud. W mediach – Część I”
dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 


 

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  2. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  3. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
  4. Ptaki Wrocławia
  5. NA STRAŻY DRZEW
  6. Projekt Zielone gry
  7. Ochrona czynna przeplatki maturna, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej
  8. Budowanie zrównoważonego miasta- szansa dla obszarów miejskich Europy Środkowej
  9. Drogi dla Natury - kampania informacyjna LIFE
prawa autorskie: TERRA login