SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

09 czerwca 2016
OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW

mala fotka

Statut: realizowany

Termin realizacji: marzec 2016 – listopad 2017

Opis projektu:

Projekt dotyczy drzew i zmiany w podejściu do ich ochrony w dużych miastach Polski poprzez społeczny monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego i realny wpływ obywateli na jego kształt. Drzewa są ważne, gdyż oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia, wpływają na jakość życia i wzrost ceny nieruchomości, służą przyrodzie. Za ochronę przyrody w tym zakresie odpowiedzialne są władze gminne, ale w dużych miastach obserwujemy intensywny proces rugowania drzew. Z naszych doświadczeń strażniczych wynika, że w dużych miastach drzewa są masowo wycinane. Stąd potrzeba skuteczniejszych mechanizmów tworzenia nowych zadrzewień oraz większego zaangażowania obywateli w ten proces i jego kontrolę.

Jednocześnie widać coraz większy ruch społeczny mający na celu ochronę drzew. Przejawia się on w coraz większym wykorzystaniu mechanizmu Budżetu Obywatelskiego, gdzie aktywni obywatele mogą realizować „zielone projekty” i oddziaływać w ten sposób na politykę miasta.

Niniejszy projekt ma na celu monitoring standardów BO w 16 miastach wojewódzkich w Polsce oraz wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie, a także promocję Budżetu Obywatelskiego jako mechanizmu zazieleniania miast.

Planowane działania:

Działanie 1: Monitoring Budżetu Obywatelskiego obejmuje dwa badania:

Badanie 1. Monitoring procedury naboru i oceny Budżetu Obywatelskiego w 16 miastach wojewódzkich Polski dla 2015 roku w celu wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie i promowania wysokich standardów.

Badanie 2. Monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego do realizacji projektów zwiększających ilość zieleni w miastach dla 2015 roku.

Oba badania zostaną podsumowane i wydane w postaci raportu, który zostanie przekazany do wszystkich radnych miast wojewódzkich oraz aktywistów i organizacji włączonych w proces monitoring, a także władzom samorządowym przebadanych miast, organom nadzorczym i kontrolnym, a także zainteresowanym podmiotom administracji publicznej.

Działanie 2: Opieka obywatelska – kompleksowe szkolenia dla liderów i aktywistów w Polsce

Kompleksowe szkolenia obejmą 4 spotkania dwudniowe, każde dla grupy 20 osób, organizowane ponadregionalnie z udziałem ekspertów krajowych doświadczonych w realizacji podobnych tematów.

Działanie 3: Rozpowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie.

Konferencja podsumowująca wyniki monitoringu zostanie zorganizowana dla aktywistów, przedstawicieli NGO, przedstawicieli urzędów i radnych. Konferencja zostanie poprzedzona śniadaniem prasowym.

Promocja działań realizowana będzie poprzez stronę www oraz poprzez profil na serwisie społecznościowym.

Całkowita wartość projektu: 162 080,00 zł

Kontakt: Sabina Lubaczewska – sabina@fer.org.pl

 

Zapisz

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
  2. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
  3. Turystyka w Adżarii
  4. Program Naturalnie Wrocław
  5. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
  6. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  7. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  8. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
  9. Ptaki Wrocławia
  10. NA STRAŻY DRZEW
prawa autorskie: TERRA login