SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

08 czerwca 2016
Ptaki Wrocławia

mala fotka

Zadanie będzie polegać na:

 1. zakupie i montażu: 500 budek dla ptaków zamieszkujących dziuple (tzw. dziuplaków) we wrocławskich parkach i nadrzecznych lasach;
 2. zakupie i montażu 1000 budek dla jerzyków na obszarze dużych blokowisk oraz w śródmieściu miasta
 3. zakupie i montażu 200 hoteli dla owadów na terenie ogrodów i parków.

Realizacja zadania przyczyni się do skutecznej ochrony ptaków zamieszkujących
dziuple (tzn. dziuplaków), wzmocnienia populacji jerzyka oraz przyciągnięcia dzikich owadów w obrębie miasta Wrocławia. Montażowi budek i hoteli będą towarzyszyć działania edukacyjne i promocyjne dotyczące ochrony ptaków i owadów zasiedlających miasto skierowane do mieszkańców Wrocławia, zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych, uczniów i nauczycieli, działkowców oraz właścicieli prywatnych ogrodów.

DLACZEGO REALIZUJEMY ZADANIE:

Populacja większości ptaków zasiedlających Wrocław związana jest z parkami,lasami i budynkami. Wiekowe drzewa występujące we wrocławskich parkach i lasach są wykorzystywane przez ptaki gniazdujące w dziuplach, tylko w nich mogą one znaleźć odpowiednie miejsce na założenie gniazda. Niestety, jak wynika z analiz prowadzonych przez Fundację EkoRozwoju, z roku na rok ubywa starych drzew i jedyną alternatywą dla dziuplaków pozostaje rozwieszanie budek lęgowych.

Właściwe rozmieszczenie budek może przyczynić się do wzmocnienia wrocławskiej populacji szeregu gatunków ptaków (są to m.in. sikora bogatka, sikora modra, mazurek, muchołówka żałobna, muchołówka białoszyja, muchołówka szara, pleszka), zwłaszcza, że jak wynika z Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych realizowanego od 2000 roku przez Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska większość gatunków dziuplaków wykazuje tendencje spadkowe w skali Polski.

Wrocławska populacja jerzyka i wróbla jest ściśle związana z budynkami, ptaki te wykorzystują wszelkiego rodzaju szpary, wnęki, dziury w elewacjach oraz stropodachy. Siedliska te zanikają od lat z uwagi na realizację na dużą skalę remontów budynków, termomodernizacji i zamykania stropodachów. Jak wynika z analiz prowadzonych przez organizacje pozarządowe część remontów i termodernizacji jest realizowana z naruszeniem prawa, bez przeprowadzenia wcześniejszej inwentaryzacji lęgowych ptaków i ich siedlisk, konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i kompensacji w postaci montażu budek dla ptaków. Z obserwacji wolontariuszy Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Fundacji EkoRozwoju wynika, problem ten dotyka również wrocławską populację jerzyka i wróbla. Do wielu wyremontowanych i ocieplonych budynków ptaki już nie powróciły.

DO KOGO KIEROWANE JEST ZADANIE:

Grupą adresatów zadania są w pierwszej kolejności osoby odpowiedzialne za realizację remontów i
termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej – zarządcy nieruchomości, pracownicy i zarządy spółdzielni mieszkaniowych. Adresatem są również mieszkańcy Wrocławia, wzrost wiedzy na temat ptaków zamieszkujących miasta, ich potrzeb siedliskowych i uwarunkowań prawnych dotyczących remontów może przyczynić się do ich skuteczniejszej ochrony poprzez tworzenie odpowiednich miejsc gniazdowych i kontrolę zarządców i wspólnot. Adresatami są również działkowcy oraz właściciele prywatnych ogrodów, informacja o projekcie i sposobach ochrony wybranych grup owadów może przyczynić się do zwiększenia działań na rzecz ich ochrony po zakończeniu projektu.

 Wrocławski Budżet Obywatelski 2015

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Wrocław. www.wroclaw.pl

(projekty, aktualne rozdz1 )
 1. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
 2. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
 3. Turystyka w Adżarii
 4. Program Naturalnie Wrocław
 5. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
 6. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
 7. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 8. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
 9. Ptaki Wrocławia
 10. NA STRAŻY DRZEW
prawa autorskie: TERRA login