SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

01 maja 2015
NA STRAŻY DRZEW

mala fotka
Statut: realizowany
 
Termin realizacji: luty 2015 – kwiecień 2016
 
Opis projektu:
 
Projekt dotyczy drzew i naszych obywatelskich działań dla ich ochrony. Drzewa są ważne - w miastach oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia, wpływają na jakość życia i wzrost ceny nieruchomości, służą przyrodzie. W dużych miastach obserwujemy proces rugowania drzew. Tylko obywatele mogą temu zapobiec. Projekt ma na celu kontrolę standardów w zarządzaniu zielenią wysoką w 16 miastach woj. w Polsce w zakresie: jakości uzasadnień decyzji o wycinkach drzew, prowadzenia monitoringu nasadzeń zastępczych oraz wydatkowania środków z opłat za wycięcie drzew. Porównamy (raporty) sytuację dotyczącą ochrony drzew w kluczowych miastach, przeprowadzimy szkolenia, rozpowszechnimy temat medialnie. Wypracujemy standardy informowania i metody monitorowania drzew z udziałem mieszkańców na przykładzie Wrocławia w ramach działania Grupy Dialogu Społecznego. W aktywności włączani będą: NGO, aktywiści, radni, inwestorzy, urzędnicy, dziennikarze, posłowie.
 
Planowane działania:
 
Działanie 1: Monitoring standardów zarządzania zielenią wysoką w 16 miastach wojewódzkich Polski. W ramach działania pierwszego zaplanowano trzy badania:
 • Badanie 1. Analiza uzasadnień decyzji na usunięcie drzew lub krzewów i konfrontacja ich ze złożonymi przez inwestora wnioskami o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów. Zbadanych zostanie po 20 losowo wybranych decyzji i wniosków w każdym mieście dla r. 2014
 • Badanie 2. Sprawdza jakość monitoringu nasadzeń kompensacyjnych prowadzonego przez organy w miastach woj. w r 2011-2014. 
 • Badanie 3. dot. wysokości opłat naliczonych za wycinkę drzew i ich wykorzystania, w tym kwot przeznaczonych na nowe nasadzenia w latach 2011-2014.

Działanie 2: Modelowe wdrożenie standardów we Wrocławiu/eliminacja złych praktyk

Opracowana zostanie ekspertyza dot. wycinki i nasadzeń drzew we Wrocławiu (analiza zezwoleń na wycinkę dla lat 2012-2013 oraz nałożonych obowiązków nasadzeń kompensacyjnych – ok. 20 000 drzew). Wyniki tego opracowania dyskutowane będą na spotkaniach Grupy Dialogu Społecznego w celu wypracowania lepszych standardów zarządzania zielenią we Wrocławiu - Spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. zieleni we Wrocławiu z udziałem władz miasta. (GDS ds. Zieleni to innowacyjne w skali kraju rozwiązania podejmującego temat zieleni powstałe z inicjatywy Fundacji EkoRozwoju. Ideą GDS jest rozmowa, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego w mieście).

Działanie 3: Komunikacja i promocja - Spotkania seminaryjno-warsztatowe w 12 miastach (Polskiej Zielonej Sieci) z udziałem władz miasta, urzędników, radnych, NGO, aktywistów oraz briefingi prasowe. Realizacja spotkań szkoleniowo-warsztatowych połączonych z briefingami prasowymi przewidywana na jest w 12 miastach wojewódzkich (choć raporty przygotowywane są dla 16 miast). 

Całkowita wartość projektu: 301 653,00 zł
Kontakt: Sabina Lubaczewska – koordynator: sabina@fer.org.pl
 
(projekty, aktualne rozdz1 )
 1. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
 2. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
 3. Turystyka w Adżarii
 4. Program Naturalnie Wrocław
 5. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
 6. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
 7. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 8. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
 9. Ptaki Wrocławia
 10. NA STRAŻY DRZEW
prawa autorskie: TERRA login