SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 sierpnia 2014
Budowanie zrównoważonego miasta- szansa dla obszarów miejskich Europy Środkowej

Status: realizowany

Termin realizacji: sierpień 2014 – listopad 2016

Działania:

Rozwijając miasta w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju można przyczynić się do walki z problemami ekonomicznymi, społecznymi  Celem projektu jest wymiana doświadczeń z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier dotyczących budowania lokalnych sieci między mieszkańcami. Terenem realizacji działań w Polsce jest Wrocław.

Jednym z efektów współpracy i wymiany doświadczeń będzie podręcznik dobrych praktyk stosowanych przez organizacje biorące udział w projekcie z zakresu aktywizowania społeczności lokalnych na obszarach miejskich.

Główne działania opierać się będą na wizytach studyjnych i oraz działań bezpośrednich z mieszkańcami: które dotyczyć będą wzmocnienia następujących sfer:

 •     aspekt ekonomiczny: budowanie niezależności żywnościowej i wspieranie lokalnych RSW (rolnictwo wspierane społecznie)
 •     aspekt środowiskowy - ogrodnictwo miejskie
 •     aspekt społeczny: aktywizowanie społeczeństwa do działań obywatelskich


Dofinansowanie:

Visegrad Funds Standard Grants

Partnerzy:

 •     Stowarzyszenie UTOPIA, Słowacja http://www.utopia.sk/
 •     Fundacja Partnerstwo dla Środowiska: Nadace Partnerství, Czechy, http://www.nap.cz/
 •     Stowarzyszenie Odpowiedzialnych Konsumentow :  www.tudatosvasarlo.hu


 

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
 1. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
 2. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
 3. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
 5. Ptaki Wrocławia
 6. NA STRAŻY DRZEW
 7. Projekt Zielone gry
 8. Ochrona czynna przeplatki maturna, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej
 9. Budowanie zrównoważonego miasta- szansa dla obszarów miejskich Europy Środkowej
 10. Drogi dla Natury - kampania informacyjna LIFE
prawa autorskie: TERRA login