SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 kwietnia 2013
Drogi dla Natury - kampania informacyjna LIFE

mala fotka

 

Program Drogi dla Natury jest prowadzony przez Fundację EkoRozwoju od 2009 roku, jako rozwinięcie zainicjowanej w roku 2007 społecznej akcji Sadzimy dęby w Dolinie Baryczy. W tym czasie wraz z organizacjami partnerskimi posadziliśmy ponad 30 000 drzew przy polskich drogach we współpracy z 55 zarządcami dróg wszystkich szczebli. Przeprowadziliśmy inwentaryzację pachnicy dębowej – chronionego owada, który żyje w starych, przydrożnych alejach. Organizowaliśmy spotkania informacyjne, seminaria regionalne, a w maju 2012 roku zorganizowaliśmy w Warszawie ogólnopolską konferencję, na którą przyjechało ponad 100 przedstawicieli instytucji zajmujących się alejami oraz miłośników alej z całej Polski: przyrodników, architektów krajobrazu, arborystów, pszczelarzy. Na konferencji tej miała premierę publikacja „Aleje – skarbnice przyrody” – pierwsza w Polsce książka opisująca unikatowe przyrodnicze wartości alej oraz gatunki, zwłaszcza chronione, związane z alejami. Ważną częścią tej publikacji jest obszerny rozdział nt. prawnych aspektów ochrony alej i możliwości zaangażowania się mieszkańców przeciwko wycince drzew. Działania te były zrealizowane w projekcie „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Doświadczenia realizacji tego projektu utwierdziły nas w przekonaniu, że los drzew rozstrzyga się najczęściej w urzędzie gminy. Dlatego od początku 2012 roku nasze działania ukierunkowujemy głownie na pracę w gminach i szkolenia urzędników zajmujących się wydawaniem pozwoleń na wycinkę. Podstawę szkoleń stanowią dwie publikacje: wspomniane wyżej „Aleje – skarbnice przyrody” oraz wydane w II połowie 2012 roku „Aleje – podręcznik użytkownika”. Książka ta omawia najważniejsze zagadnienia związane z zakładaniem i utrzymywaniem alej, kładzie nacisk na właściwą pielęgnację. Zawiera pierwszy w Polsce przewodnik do oceny statyki drzewa przeznaczony dla niespecjalistów.


Szkolenia prowadzone w gminach są elementem pracy w gminie, której głównym punktem jest opracowanie i modelowe wdrożenie tzw. gminnych programów zadrzewieniowych. To dokumenty przygotowywane przez naszych doradców zadrzewieniowych w bliskiej współpracy z urzędami gmin, zawierające m.in. przegląd zadrzewień liniowych z terenu gminy oraz wskazujący potencjalne miejsca do odtwarzania lub uzupełniania alej.


Praca w gminach nie byłaby jednak skuteczna bez akceptacji społeczności lokalnej. Dlatego prowadzimy również m.in. działania edukacyjne w szkołach, inspirujemy społeczne sadzenie drzew. Działania informacyjno-promocyjne na poziomie lokalnym wzmacniamy przez działania regionalne – w każdym województwie odbyły się lub odbędą regionalne seminaria, na których prezentowany jest dorobek gmin w zakresie zarządzania zadrzewieniami. Chcemy by dobre praktyki, które wypracujemy w gminach promieniowały na cały region i inspirowały do podejmowania podobnych aktywności.


Od połowy 2012 roku pracujemy z 24 gminami w 9 województwach. Działanie to jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pilotażowego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. W kolejnych latach, aż do 2016 roku planujemy pracę w kolejnych 66 gminach, tak by objąć naszymi działaniami wszystkie województwa.

Działania te realizujemy w ramach projektu dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE oraz przez NFOŚiGW.


W naszych działaniach chcemy także pokazywać piękno alej oraz związane z nimi bogactwo bioróżnorodności. Od 2012 organizujemy kolejne edycje konkursu fotograficznego „Moja najpiękniejsza aleja” oraz realizujemy profesjonalny film przyrodniczy „Sekretne życie drzew”.


Od początku realizacji naszych działań doradzamy lokalnym społecznościom z całej Polski, które staja w ochronie drzew w swojej najbliższej okolicy. W związku z duży zapotrzebowaniem na porady prawne i interwencje uruchomiliśmy punkt konsultacyjny – pomagamy i wskazujemy drogę aktywnym mieszkańcom, by mogli skutecznie działań na rzecz alej.
 

Tworzymy także mapę alej w Polsce – chcemy by aktywni mieszkańcy dodawali aleje, które uważają za szczególnie piękne, wyjątkowo cenne lub które po prostu lubią. Marzymy o tym, by umieścić na mapie wszystkie polskie aleje!

Więcej o naszych działaniach na stronie www.aleje.org.pl


Działania komunikacyjne są realizowane w projekcie "Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors" dofinansowanym z programu LIFE ze środków Komisji Europejskiej oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

 

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
  2. Turystyka w Adżarii
  3. Program Naturalnie Wrocław
  4. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
  5. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  6. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  7. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
  8. Ptaki Wrocławia
  9. NA STRAŻY DRZEW
  10. Projekt Zielone gry
prawa autorskie: TERRA login