SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

23 kwietnia 2018
Turystyka w Adżarii

mala fotka

TYTUŁ

Turystyka w Adżarii - wdrożenie elementów Regionalnej Strategii Rozwoju Autonomicznej Republiki Adżarii poprzez wsparcie rozwoju sektora turystyki oraz zwiększenie zaangażowania społecznego w proces zarządzania Parkiem Narodowym Machakhela

SKRÓT

Projekt w sposób kompleksowy i trwały wspiera rozwój sektora turystyki Gruzji w oparciu o unikatowe w skali świata zasoby przyrodnicze Adżarii i PN Matchakhela – ekosystem lasu kolchidzkiego. Poprzez wdrożenie planu komunikacji z mieszkańcami, pilotażowe inicjatywy lokalne, uruchomienie punktu informacyjnego, szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju oferty turystycznej, transfer wiedzy, realizację modelowej infrastruktury i szeroką promocję (materiały, wydarzenia, media) realizuje priorytety polityki rozwoju regionalnego.

CELE

·         Rozwój długofalowej współpracy pomiędzy lokalną społecznością, władzami lokalnymi oraz administracją Parku Narodowego, stworzenie Strategii Komunikacji mającej na celu długofalową współpracę międzysektorową i zwiększającą poziom współdecydowania i współuczestnictwa

·         Rozwój sektora usług turystycznych i produktów lokalnych oraz poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców poprzez inspirowanie oraz podnoszenie ich umiejętności, sprzyjanie wzrostowi aktywności i umiejętności osób zaangażowanych w rozwój lokalnej turystyki i oferty produktów lokalnych (poprzez szkolenia dla osób zainteresowanych rozwojem dodatkowej oferty turystycznej związanej ze zrównoważoną produkcją i agroturystyką, szkolenia dla przewodników, zaawansowane szkolenia z zakresu rozwoju oferty biznesowej w turystyce oraz rozwoju lokalnego rękodzieła, realizację pilotażowych inicjatyw (zakup sprzętu, wyposażenia, narzędzi, materiałów do remontu, etc.), zorganizowanie oraz uruchomienie bazaru produktu lokalnego,

·          Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parku Narodowego przy jednoczesnej ochronie jego walorów poprzez zrealizowanie elementów infrastruktury turystycznej (m.in. ławo-stoły, wiaty, miejsce biwakowe z turystycznym prysznicem), wytyczenie i oznaczenie w terenie przebiegów 2 szlaków kanalizujących ruch turystyczny oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia jak lornetki, śpiwory, hamaki, etc. (sprzęt wypożyczany będzie turystom korzystającym z usług przewodnickich), uruchomienie punktu informacyjnego w budynku siedziby Parku,

·         Wzmocnienie rozpoznawalności regionu poprzez promocję oferty zrównoważonej turystyki m.in. poprzez wydanie mapy oraz ulotek informacyjnych (materiały dystrybuowane będą w punkcie informacyjnym powstałym przy PN oraz innych punktach informacyjnych regionu), organizację wizyty studyjnej w Parku dla dziennikarzy i operatorów turystycznych, organizację wydarzeń promocyjnych jak Festiwal Produktu Lokalnego

·         Przekazanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie wspierania lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o przyrodnicze zasoby regionu, pokazanie praktycznych rozwiązań stosowanych przez lokalnych przedsiębiorców do rozwoju swojego biznesu w ramach marki lokalnej, zaprezentowanie sposobów wykorzystania potencjału regionu i jego mieszkańców do stworzenia produktu turystycznego oraz polepszenia sytuacji ekonomicznej regionów (organizacja wizyty studyjnej w Polsce).
 

OKRES REALIZACJI
Kwiecień 2018 do grudzień 2019

KONTAKT
k.zaremba@eko.org.pl

DOFINANSOWANIE

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Turystyka w Adżarii
  2. Program Naturalnie Wrocław
  3. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
  4. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  5. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  6. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
  7. Ptaki Wrocławia
  8. NA STRAŻY DRZEW
  9. Projekt Zielone gry
  10. Ochrona czynna przeplatki maturna, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej
prawa autorskie: TERRA login