SERWIS: fer.org.pl o nas struktura organizacyjna
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

11 listopada 2009
Struktura Fundacji

mala fotka

Fundację EkoRozwoju tworzą ludzie działający zgodnie z jej misją. Dla sprawnego funkcjonowania Fundacji potrzebna jest Rada (pełniąca funkcje kontrolne i programujące), Zarząd (jak sama nazwa wskazuje zajmujący się zarządzaniem Fundacją) oraz Zespół realizatorów projektów współpracujący z wolantariuszami

Rada Fundacji zgodnie ze statutem kontroluje pracę Zarządu oraz ustala roczne i wieloletnie programy działalności Fundacji. (więcej w Statucie)
 
 
Skład Rady:
• Radoslaw Gawlik - zalożyciel i Przewodniczący Rady Fundacji
• Wojciech Jankowski
• prof. Jerzy Zwoździak
• Jan Jarosz
 
Zarząd Fundacji opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów programowej i gospodarczej działalności Fundacji oraz zajmuje się ich realizacją. (więcej w Statucie). Zarząd uchwala również sprawozdania z działalności Fundacji oraz bilansy (patrz sprawozdania)
 
Skład Zarządu:
• Krzysztof Smolnicki - Prezes Fundacji
• Monika Onyszkiewicz - Wiceprezes Fundacji
• Dorota Chmielowiec - Tyszko - Wiceprezes Fundacji
• Sabina Lubaczewska - Wiceprezes Fundacji
• Katarzyna Zaremba - Wiceprezes Fundacji

Zapisz

prawa autorskie: TERRA login