SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2011
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

31 maja 2011
ZAPYTANIE OFERTOWE

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju z siedzibą We Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: świadczenia usług doradztwa w zakresie udzielania zamówień związanych z realizacją projektu „EkoCentrum Wrocław” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach priorytetu nr 4  „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, działanie 4.7 „Ochrona  bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

(wiadomości, 2011 )
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. Już 20 maja wręczenie nagród w konkursie Mokra Robota. Zapraszamy!
  3. Ruszyła budowa wiaty edukacyjnej w Rudzie Milickiej
  4. Prace nad EkoMuralem na Nadodrzu zakończone!
  5. Zapraszamy na seminarium "Drogi dla Natury" w Przygodzicach
  6. Czas na Zielone Nadodrze
  7. Do Teatru Dnia Ósmego za makulaturę czyli ZONKW w Poznaniu
  8. 16 kwietnia akcja Zamień Odpady na Kulturalne Wypady w Warszawie
  9. Rytmy Natury na Jarmarku Elologicznym
  10. Druk książki *Zrównoważona energia* - zapytanie ofertowe
prawa autorskie: TERRA login