SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2011
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
Wiata nad stawem Gadzinowym

Wiata w Rudzie Milickiej

Wieża na stawie Starym

Wieża na stawie Starym

04 stycznia 2012
Turystyka w Dolinie Baryczy

W ramach projektu „Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy” Fundacja EkoRozwoju podjęła szereg działań, których efektem będzie ukierunkowanie ruchu turystycznego w taki sposób, aby zminimalizować jego negatywny wpływ na przyrodę Doliny Baryczy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony ptaków tu zamieszkujących (jako najcenniejszej części baryczańskiej przyrody).

Podjęte przez nas działania można podzielić na dwie części:
 • budowa infrastruktury ułatwiającej obcowanie z przyrodą Doliny Baryczy (renowacja ścieżek przyrodniczych, budowa czatowni do obserwacji ptaków);
 • budowa infrastruktury edukacyjnej i informacyjnej (wiaty edukacyjne, tablice edukacyjne na ścieżkach, drogowskazy wskazujące ciekawe miejsca, ale też tablice informujące o zakazach na terenach chronionych i o właściwych sposobach zachowywania się wśród przyrody).
Wiaty edukacyjne
W ramach projektu powstały dwa punkty edukacji ekologicznej. Znajdują się one przy łuszczarni szyszek w Wałkowej oraz w odrestaurowanej stodole w Rudzie Milickiej. Oba punkty zostały wyposażone w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej. Zarówno wiata w Wałkowej, jak i w Rudzie Milickiej, położone są przy ścieżkach przyrodniczych, co umożliwia edukację w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem naturalnym.
 
Formowanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz ochrony środowiska stają się bardzo istotne w czasach coraz większej presji człowieka na przyrodę. Powstanie punktów edukacji ekologicznej, umożliwiających kształtowanie prośrodowiskowych postaw wśród najmłodszych, jest zatem równie istotne, co budowa technicznej infrastruktury kanalizującej ruch turystyczny na terenach przyrodniczo cennych.
 
Infrastruktura do obserwacji ptaków
Obserwowanie ptaków w ich naturalnym środowisku („birdwatching”) staje się w Polsce coraz bardziej popularne, a grono obserwatorów – amatorów wciąż się powiększa. Budowa czatowni obserwacyjnych z jednej strony zaspokaja potrzeby miłośników obserwacji, z drugiej zaś – dzięki zastosowanemu sposobowi konstrukcji – znacząco zmniejsza problem niepokojenia ptaków w ich środowisku naturalnym.
 
W ramach projektu powstały trzy takie obiekty:
1. Wieża obserwacyjna przy stawie Starym (kompleks Radziądz)
2. Czatownia przy stawie Gadzinowym Dużym (kompleks Stawno)
3. Ściana obserwacyjna przy stawie Rudym.
 
Wszystkie one zlokalizowane są w miejscach dogodnych do obserwacji rzadkich gatunków ptaków.
 
Więcej informacji o Dolinie Baryczy na www.barycz.pl
 
(wiadomości, 2011 )
 1. Degustacją wody "wrocławianki" zakończyliśmy projekt "Gra o Wodę"
 2. Turystyka w Dolinie Baryczy
 3. "Energia Zmian" - zapraszamy na panele dyskusyjne w Poznaniu i Katowicach
 4. Posadzimy drzewa na wrocławskich Złotnikach!
 5. 7 klimatycznych gmin
 6. Turystyka szansą na rozwój – nasze działania w Armenii
 7. Naturalna Akademia Przeciwpowodziowa
 8. Możliwości przyjaznej przyrodzie ochrony przeciwpowodziowej w regionie Liberec
 9. Festiwal Karpia w Żmigrodzie - Zielonym Wydarzeniem
 10. Statuetka dla filmu Artura Homana Rytmy Natury w Dolinie Baryczy
prawa autorskie: TERRA login