SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2011
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

23 listopada 2011
Posadzimy drzewa na wrocławskich Złotnikach!

mala fotka

Jak zagospodarować czas młodzieży i to z pożytkiem dla otoczenia? Przedstawiciele Fundacji EkoRozwoju zaprosili wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do wspólnego sadzenia drzew na terenie przyległym do ośrodka. Przez dwa dni młodzież wraz z pracownikami i wolontariuszami Fundacji EkoRozwoju posadzi około 40 drzew, nauczy się jak o nie dbać i pielęgnować. Do wspólnego sadzenia przyłączyła się wrocławska KOGENERACJA S.A., która w ramach swojego patronatu nad Ośrodkiem sfinansowała zakup drzew.
 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej na wrocławskich Złotnikach to szkoła z internatem dla młodzieży stwarzającej problemy wychowawcze. W ośrodku uczy się 96 osób, które pochodzą z różnych rejonów Polski. Jak w wielu innych placówkach tego typu, ciągłe zmagania z niewystarczającymi funduszami nie pozwalają na  realizację zbyt wielu działań wykraczających poza podstawową działalność edukacyjno-wychowawczą. Skutkiem tego jest m. in. zaniedbany teren wokół ośrodka, który w czasach swej świetności był pięknym parkiem – o czym świadczą zachowane stare drzewa różnych gatunków.
 
Naprzeciw tym potrzebom wyszła Fundacja EkoRozwoju, która zaproponowała zagospodarowanie i odtworzenie zadrzewień na terenie przyległym do Ośrodka. Pomysł ten spotkał się z dużym entuzjazmem dyrekcji Ośrodka oraz władz firmy KOGENERACJA S.A. Dzięki współpracy tych trzech partnerów przez najbliższe dwa dni podopieczni młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 posadzą  na terenie przyległym do Ośrodka ponad 40 drzew szlachetnych gatunków, głównie dębów, a także buki i jednego platana. Wraz ze specjalistami od drzew oraz wolontariuszami Fundacji EkoRozwoju nauczą się, jak prawidłowo posadzić drzewa, jak o nie zadbać, by rosły zdrowe i dożyły sędziwego wieku. Młodzież pozna także różne gatunki drzew, które rosną tuż za oknem ich szkoły. W ramach tej akcji zostanie także uprzątnięty teren Ośrodka, by mógł stać się miejscem rekreacji i odpoczynku dla wychowanków.
 
Dlaczego właśnie sadzenie drzew? -Sadzenie drzew jest obecnie tym potrzebniejsze, że w ostatnich latach zbyt wiele drzew zostało lekkomyślnie usuniętych przy okazji prac infrastrukturalnych. Tym bardziej cieszy fakt współpracy firmy KOGENERACJA SA, szkoły i organizacji pozarządowej. Prowadzony przez Fundację EkoRozwoju ogólnopolski program odtwarzania alej „Drogi dla Natury” opiera się właśnie na międzysektorowych partnerstwach. Wspólnymi siłami zachowamy piękny polski krajobraz – mówi dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, wiceprezes Fundacji EkoRozwoju, pomysłodawca i  współorganizator akcji.
 
W piątek do sadzenia włączą się przedstawiciele firmy KOGENERACJA S.A., a swojego platana na terenie ośrodka posadzi Prezes Zarządu Philippe Gagneux. Finansując sadzenie drzew firma wciela w życie filozofię zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, realizując zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. KOGENERACJA S.A. jest kolejną wrocławską firmą, która nie tylko zauważa, jak ważna jest rola zrównoważonego rozwoju, ale także wciela jego zasady w praktyce – wspierając działania ekologiczne na poziomie lokalnym. Już rok temu posadzono szpaler lipowy przy ul. Kwiatkowskiego w podwrocławskich Siechnicach, gdzie mieści się Elektrociepłownia "Czechnica", planowane są kolejne nasadzenia wzdłuż dróg w gminie Siechnice.
 
(wiadomości, 2011 )
  1. Degustacją wody "wrocławianki" zakończyliśmy projekt "Gra o Wodę"
  2. Turystyka w Dolinie Baryczy
  3. "Energia Zmian" - zapraszamy na panele dyskusyjne w Poznaniu i Katowicach
  4. Posadzimy drzewa na wrocławskich Złotnikach!
  5. 7 klimatycznych gmin
  6. Turystyka szansą na rozwój – nasze działania w Armenii
  7. Naturalna Akademia Przeciwpowodziowa
  8. Możliwości przyjaznej przyrodzie ochrony przeciwpowodziowej w regionie Liberec
  9. Festiwal Karpia w Żmigrodzie - Zielonym Wydarzeniem
  10. Statuetka dla filmu Artura Homana Rytmy Natury w Dolinie Baryczy
prawa autorskie: TERRA login