SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2011
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

28 września 2011
Statuetka dla filmu Artura Homana Rytmy Natury w Dolinie Baryczy

mala fotka

Film Rytmy Natury w Dolinie Baryczy Artura Homana został uznany za najlepszy przyrodniczy film edukacyjny podczas prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, który odbywał się od 21 do 24 września 2011 . 

 
Festiwal odbywa się co dwa lata pod stałym hasłem: "Promocja przyrody i krajobrazu Europy". Jego celem jest  popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmu przyrodniczego, dokonanie oceny dzisiejszego stanu i perspektyw rozwoju filmu przyrodniczego, określenie możliwości wykorzystania filmu przyrodniczego w edukacji młodzieży, wywarcie korzystnego wpływu na rozwój twórczości w tej dziedzinie oraz wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów i programów TV o tematyce przyrodniczej. 
 
W Festiwalu biorą udział filmy krótko- i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody, ochrony środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym. 
 
Grand Prix im. Wł Puchalskiego jest przyznawane najlepszemu filmowi Festiwalu. Dodatkowo filmy otrzymują także Nagrody Specjalne w następujących kategoriach:  za zdjęcia, za film posiadający szczególne wartości edukacyjne, za film o charakterze publicystyczno – reportażowym, za film najbardziej zgodny z tematyką festiwalu. 
 
Statuetka za najlepszy film edukacyjny jest kolejnym wyróżnieniem otrzymanym przez obraz Artura Homana. W czerwcu tego roku do Doliny Baryczy trafiła statuetka Turysty - nagroda w kategorii najlepszy film ekologiczny na międzynarodowym festiwalu FilmAt - Film, Art & Tourism Festival w Warszawie.
 
Więcej informacji znajdziesz tutaj.
(wiadomości, 2011 )
  1. Degustacją wody "wrocławianki" zakończyliśmy projekt "Gra o Wodę"
  2. Turystyka w Dolinie Baryczy
  3. "Energia Zmian" - zapraszamy na panele dyskusyjne w Poznaniu i Katowicach
  4. Posadzimy drzewa na wrocławskich Złotnikach!
  5. 7 klimatycznych gmin
  6. Turystyka szansą na rozwój – nasze działania w Armenii
  7. Naturalna Akademia Przeciwpowodziowa
  8. Możliwości przyjaznej przyrodzie ochrony przeciwpowodziowej w regionie Liberec
  9. Festiwal Karpia w Żmigrodzie - Zielonym Wydarzeniem
  10. Statuetka dla filmu Artura Homana Rytmy Natury w Dolinie Baryczy
prawa autorskie: TERRA login