SERWIS: fer.org.pl wiadomości archiwum
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

10 listopada 2009
Ogólnopolski konkurs Najlepsze Projekty

mala fotka

W konkursie zostanie wyłonionych 16 projektów (po jednym z każdego województwa). Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej „Najlepsze Projekty”. Wystawa prezentowana będzie w całej Polsce, w przestrzeni miejskiej 16 miast wojewódzkich wiosną 2009 r.

Dodatkowo, wszystkie projekty, które uzyskają ponad 50% dostępnych punktów będą promowane na portalu

www.ekoprojekty.pl

Konkurs skierowany jest do beneficjentów Funduszy Europejskich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych i biznesu. Przy wyborze „Najlepszych Projektów” wzięte zostanie pod uwagę:

 ð Efektywność projektu,

 ð Modelowość i innowacyjność projektu

 ð Współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu.

 ð Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju oraz celów polityk horyzontalnych – w szczególności ochrona środowiska

 Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi materiałami o projekcie należy nadsyłać na adres:

Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 26a, 31-014 Kraków
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Najlepsze Projekty”

oraz drogą mailową na adres: europejskie@zielonasiec.pl (tylko formularz zgłoszeniowy)

Termin upływa: 31 października 2008 r.
(decyduje data stempla pocztowego)
Prosimy o uważne zapoznanie się z

regulaminem konkursowym tutaj

Formularz zgłoszeniowy
można pobrać tutaj

Kontakt PZS:
Małgorzata Krzystkiewicz
mail: g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl
tel: 012 431 28 08

(wiadomości, archiwum )
  1. Ogólnopolski konkurs Najlepsze Projekty
  2. Wyniki II edycji konkursu grantowego programu Działaj Lokalnie V - wiosna 2007
  3. Sprzątanie Świata 2008 - podziękowania
  4. Wrocław – solidarni z Rospudą
  5. Oświadczenie Dolośląskiej Fundacji Ekorozwoju
  6. Sieć Zielonych Inspiracji
  7. Nabór wniosków do Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VI edycja 2008
  8. Baza Lepszych Praktyk Edukacyjnych
  9. Posprzątajmy wokół ogrodu - 5 kwietnia 2008
  10. Zapraszamy na szkolenia
prawa autorskie: TERRA login