SERWIS: fer.org.pl wiadomości archiwum
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

15 września 2010
Gra o wodę - Wrocław

 

mala fotka
Gra o wodę - zaproszenie do udziału w programie
 
Szanowni Państwo
We współpracy z Gminą Wrocław Fundacja Ekorozwoju zaprasza do udziału w programie Gra o wodę. Gra o wodę jest programem edukacji ekologicznej realizowanym we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony i oszczędzania wody,a także źródeł wody dla Wrocławia. W ramach programu istotne będzie też zwrócenie uwagi na przyrodniczo-gospodarczą funkcję dolin rzecznych i obszarów podmokłych – na przykładzie doliny Odry i terenów wodonośnych Wrocławia. Dla zwiększenia atrakcyjności i oddziaływania programu zastosowane będą w nim interaktywne formy edukacyjne: gry planszowe, puzzle, gry symulacyjne i negocjacyjne, a także eksperymenty oraz elementy kampanii konsumenckich. Uzupełnieniem zajęć szkolnych będą zajęcia terenowe w formie „wodnych eskapad” i gier terenowych realizowanych we Wrocławiu w dolinie Odry. Dla potrzeb prowadzenia zajęć terenowych wyznaczona zostanie przyrodnicza ścieżka edukacyjna. Program przewiduje też konkurs na najciekawszą grę planszową dotyczącą wody oraz nagrody dla najaktywniejszych szkół w formie praktycznych perlatorów ograniczających zużycie wody. Program finansowany jest ze środków Gminy Wrocław i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (w ramach projektu Naturalne Partnerstwa). Przewidywany czas realizacji: wrzesień 2010 – czerwiec 2011.
 
Co szkoła otrzyma?

Szkoły, które zakwalifikują się do programu otrzymają:

 • komplet scenariuszy edukacyjnych dopasowanych do poziomu nauczania (nauczanie zintegrowane, klasy 4 – 6 szkoły podstawowej; gimnazjum)
 • szkolenie wstępne dotyczące metod edukacyjnych stosowanych w programie oraz pomoc doradczą,
 • możliwość skorzystania z zajęć terenowych (zapewniamy obsługę i dojazd na miejsce zajęć) – w programie przewidujemy zajęcia we Wrocławiu dla 34 grup (po ok. 20 osób),
 • możliwość uczestniczenia w konkursie na grę planszową o tematyce wodnej,
 • możliwość skorzystania z zaawansowanej gry symulacyjnej „Zarządzanie doliną rzeczną” (gra dla uczniów gimnazjum przygotowana przez Centrum Rozwiązań Systemowych),
 • możliwość prezentacji w szkole edukacyjnej wystawy roll-posterowej „Woda = życie”
 • dodatkowo najaktywniejsze szkoły otrzymają zestawy praktycznych perlatorów ograniczających zużycie wody (po ok. 20 sztuk)
 
Warunki uczestnictwa
Uczestnictwo w programie jest dla szkół jest bezpłatne.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
 • wytypowanie osoby, bądź osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie programu w szkole,
 • uczestnictwo we wstępnych warsztatach szkoleniowych „Czas na wodę” (warsztaty odbędą się na początku października – czas trwania ok. 5 godzin lekcyjnych).
 • przeprowadzenie przez każdego z przeszkolonych nauczycieli zajęć edukacyjnych na podstawie dostarczonych scenariuszy – w ilości min. 3 godz. Lekcyjne,
 • zapewnienie wymaganej opieki dla dzieci i młodzieży podczas zajęć terenowych (oraz w trakcie dojazdu na nie)
 • przekazanie Fundacji EkoRozwoju informacji o prowadzonych działaniach,
 • współpraca w przygotowaniu raportu końcowego.
 
Zakres wzajemnych zobowiązań ustalony zostanie w formie pisemnego porozumienia o współpracy.
 
Zgłoszenie
Warunkiem starania się o uczestnictwo w programie GRA O WODĘ jest wypełnienie załączonej ankiety zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 28.09.2010 (wtorek) na adres Fundacja EkoRozwoju ul. Białoskórnicza 26 50-134 Wrocław (możliwe także wysłanie faksem 71/3445948 713430849 lub e-mailem woda@eko.org.pl ) Preferujemy zgłoszenia wysłane e-mailem; plik do wypełnienia ankiety (z możliwością poszerzenia pola na odpowiedzi) można pobrać TUTAJ
 
Zapraszamy do współpracy

 

 
(wiadomości, archiwum )
 1. Gra o wodę - Wrocław
 2. Oddajcie parki narodowi - akcja we Wrocławiu, Opolu i Wałbrzychu
 3. Zaproszenie do wzięcia udziału w programie EKOPLAN
 4. Festiwal Świat na Talerzu - edycja Wrocław
 5. Akcja Zamień odpady na kulturalne wypady w Gdańsku!
 6. Ekojarmark już za miesiąc
 7. Zwierzpospolita Polska
 8. Oj działo się!
 9. Międzynarodowe seminarium Drogi dla Natury
 10. Zielone Flagi FER
prawa autorskie: TERRA login