SERWIS: fer.org.pl wiadomości archiwum
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

01 grudnia 2010
Międzynarodowa konferencja Strażnicy Natury 2000 we Wrocławiu

mala fotka

Szanowni Państwo,


Zapraszamy serdecznie do udziału w międzynarodowej konferencji „Strażnicy Natura 2000”, pod patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, którą organizujemy we współpracy z partnerami z Czech (Arnika) i Hiszpanii (Fundacion Global Nature). Konferencja odbędzie się w kompleksie Hali Stulecia (obiekt UNESCO) ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu
w dniu 7 grudnia 2010, godz. 9.30
– w załączeniu program.

Konferencja podsumowuje dwuletni projekt Strażnicy Natury 2000, który angażował organizacje pozarządowe i wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń obowiązujących przepisów, skutkujących pogorszeniem stanu siedlisk i populacji gatunków Natura 2000 lub ich zniszczeniem. W jego trakcie zidentyfikowaliśmy najczęstsze przyczyny szkód w siedliskach
i populacjach gatunków, ale też problemy i niejasności związane z możliwościami gospodarowania na obszarach Natura 2000 i ograniczeniami wynikającymi z konieczności ich ochrony. Jednym z głównych celów konferencji jest przedstawienie:

 • stanu wdrażania sieci Natura 2000 w Polsce i Unii Europejskiej
 • polityki informacyjnej o sieci Natura 2000 i wiedzy na jej temat
 • społecznych kampanii i programów monitorujących stan i jakość ochrony siedlisk oraz gatunków.

Z uwagi na pytania nurtujące przedstawicieli administracji publicznej oraz instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody, w tym samorządy, parki krajobrazowe, Lasy Państwowe, Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Urządzeń i Melioracji Wodnych oraz organizacje pozarządowe widzimy dużą potrzebę rozmowy na te tematy, stąd też konferencje kończy międzysektorowy panel dyskusyjny „Żyć i przetrwać w Naturze”.

Po konferencji proponujemy Państwu zwiedzanie z przewodnikiem Hali Stulecia – prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszenia.

Z poważaniem

Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji EkoRozwoju

Program konferencji

Karta zgłoszenia

 
(wiadomości, archiwum )
 1. Druk książki *Zrównoważona energia* - zapytanie ofertowe
 2. Zamień Odpady na Kulturalne Wypady już 9 kwietnia!
 3. Zapraszamy na wiosenną edycję Jarmarku Ekologicznego we Wrocławiu!
 4. Jarmarki Ekologiczne we Wrocławiu
 5. Zaproszenie na konferencję Razem dla Środowiska
 6. Mikołajkowe warsztaty dla Małych i Dużych
 7. Film Rytmy Natury nagrodzony!
 8. Międzynarodowa konferencja Strażnicy Natury 2000 we Wrocławiu
 9. Szpaler lip w Siechnicach posadzony
 10. Ministerstwo Środowiska zaprasza na konferencję
prawa autorskie: TERRA login