SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2017
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

22 grudnia 2017
Hugo Richter – twórca Promenady Krzyckiej

mala fotka

Hugo Richter (ur. 19 maja 1853 we Wrocławiu, zm. 26 kwietnia 1937 tamże) to jeden z najwybitniejszych wrocławskich ogrodników krajobrazowych przełomu XIX i XX wieku. Znakomite przygotowanie do zawodu zawdzięczał solidnej praktyce i nauce pobieranej w rodzinnym mieście oraz w zachodniej Europie. Początkowo kształcił się we Wrocławiu w firmach ogrodniczych Carla Krykona i Juliusa Monhaupta. W latach 1872-1874 odbył studia w poczdamskim oddziale Instytutu Ogrodniczego w Berlinie-Dahlem a następnie praktykował u nadogrodnika Juliusa Schütze'a w ogrodzie Eichbornów we Wrocławiu, co ostatecznie ukształtowało jego przyszłą twórczość w duchu krajobrazowej szkoły Lenné-Mayera. Etap edukacji zamknęły roczne praktyki: w ogrodach księcia Hugona Henckla von Donnersmarcka, u Hermanna Mächtiga – szefa ogrodników w Ogrodach Poczdamskich, w firmie Luisa van Houttego w Gandawie, szkółce leśnej Warterera Knaphilla w Wielkiej Brytanii oraz w Pontchartrain pod Wersalem. 1 sierpnia 1890 roku został nominowany na Inspektora Ogrodów Miejskich Wrocławia. Funkcję tę pełnił przez kolejne 6 lat, by następnie uzyskać awans na dyrektora. Jako doświadczony ogrodnik odbył roczną podróż edukacyjną po niemieckich miastach a nawet odwiedził Wielką Wystawę Światową w Paryżu w 1900 roku. Działał aktywnie w organizacjach społecznych: Sekcji Sadowniczo-Ogrodniczej Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczystej, Związku Ogrodników Wrocławskich oraz we Wrocławskim Towarzystwa Upiększania Miasta. W 1913 roku otrzymał zaszczytny tytuł Królewskiego Dyrektora Ogrodnictwa. Swoją pracę kontynuował do 1921 roku, gdy przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Do autorskich założeń Hugo Richtera należą rozległe wrocławskie parki (m.in. Park Południowy, Park Popowicki, Park Zachodni), jak również liczne miejskie skwery i zieleńce. Ponadto projektował i nadzorował nasadzenia wzdłuż ulic oraz realizację systemu promenad spacerowych oplatających śródmieście Wrocławia. Pod jego kierunkiem przekształcono Park im. M. Kopernika, Park Kleciński, park leśny na Osobowicach oraz Park Szczytnicki. Uczestniczył w organizacji wystaw ogrodniczych a także był członkiem jury konkursu na rozbudowę Ogrodu Zoologicznego i koncepcję Terenów Wystawowych wokół Hali Stulecia. Ponadto był również autorem kilku artykułów z zakresu ogrodnictwa oraz jednym z pierwszych piszących o zieleni Wrocławia. W latach 30. XX wieku na imieniem Huo Richtera nazwano zaprojektowaną przez niego promenadę spacerową biegnącą wzdłuż nasypu kolejowego Towarowej Obwodnicy Wrocławia (obecna Promenada Krzycka), podkreślając jego wielki wkład w rozwój miejskiego systemu zieleni.


Jacek Kuśmierski
mgr inż. architekt krajobrazu

* Jacek Kuśmierski jest absolwentem architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jego praca magisterska „Promenada Hugo Richtera jako element systemu ścieżek spacerowych Wrocławia” zdobyła 3. nagrodę w konkursie „Wrocławska Magnolia”, Grand Prix wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz nagrody w konkursach Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu i PKN ICOMOS. Obecnie jest pracownikiem Działu Ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 

zdjęcie: Hugo Richter, źródło: Bińkowska I. 2006 Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku

Artykuł powstał w ramach projektu Promocja Promenady Richtera (Promenady Krzyckiej) finansowanego ze środków Gminy Wrocław. www.wroclaw.pl

(wiadomości, 2017 )
  1. 1% na ŻYCIE BEZ SMOGU
  2. Obywatel na straży drzew - szkolenie w Katowicach
  3. Obywatel na straży drzew - szkolenie w Opolu
  4. FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW
  5. Akademia Przyjaciół Drzew
  6. Hugo Richter – twórca Promenady Krzyckiej
  7. Historia Promenady Krzyckiej
  8. Stan obecny Promenady Krzyckiej
  9. Jak mieszkańcy integrują się w działaniach na rzecz Promenady Krzyckiej oraz terenów bezpośrednio do niej przyległych
  10. Promenada Krzycka to realne oczekiwanie mieszkańców
prawa autorskie: TERRA login