SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2016
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

28 września 2016
Zajęcia z zakresu Edukacji Globalnej - REKRUTACJA!

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultur Świata serdecznie zapraszają na zajęcia dla nauczycieli i edukatorów z cyklu  „LABORATORIUM EDUKACJI GLOBALNEJ”.

Zajęcia skierowane są do osób chcących zwiększyć swoją wiedzę z zakresu Edukacji Globalnej. Podczas 3 dwudniowych zjazdów skupimy się na tematyce związanej ze zmianami klimatu, które staną się przyczyną do dyskusji o prawach człowieka, współzależnościach globalnych, odpowiedzialnych postawach konsumenckich etc. Pracować będziemy angażującymi uczestników metodami aktywnymi. Skupimy się także nad pomysłami uczestników na wyjątkowe zajęcia, które będą mogli samodzielnie przeprowadzać dla grup dzieci i młodzieży, z którymi na co dzień pracują. Zapoznamy się ze spektrum ciekawych materiałów, narzędzi i źródeł informacji, które będą mogły służyć dalszemu samorozwojowi.

Wszystkich uczestników zaprosimy także na wyjątkowy Festiwal im. Tonego Halika w Obornikach Śląskich – będzie on okazją do poznania dziennikarzy, podróżników, pracowników organizacji  pomocowych i humanitarnych pokazujących perspektywę krajów Globalnego Południa.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Uczestnicy: zajęcia skierowane są do nauczycieli i edukatorów pracujących z młodzieżą z III i IV poziomu (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) edukacyjnego na terenie powiatu trzebnickiego.

Prowadzący:
edukatorzy związani z EkoCentrum Wrocław oraz Stowarzyszeniem Ośrodek Kultur Świata z Obornik Śląskich

Terminy zjazdów:

•    15 – 16 października 2016
•    05 – 06 listopada 2016
•    26 – 27 listopada 2016

MIEJSCE REALIZACJI – Oborniki Śląskie (dokładny adres zostanie podany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji).

RAMOWY PROGRAM ZJAZDÓW

I  ZJAZD (15 – 16 października 2016)

•    Edukacja globalna w pigułce (1. dzień, 8 h) – podczas zajęć poznamy pojęcie edukacji globalnej, zakres jej problematyki i związki łączące ją z edukacją dla zrównoważonego rozwoju czy edukacją międzykulturową. W trakcie warsztatów wprowadzone zostaną podstawowe terminy i podziały w obrębie edukacji globalnej. Zapoznamy się także z Kodeksem w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa, czyli zestawem praktycznych zasad określających, w jaki sposób mówić o większości świata.

•    Zmiany klimatu: lokalne przyczyny, globalne skutki (2. dzień, 8h) – podczas warsztatów skupimy się na rozpoznaniu antropogenicznych przyczyn oraz skutków zmian klimatycznych. Szczególną uwagę zwrócimy na konsekwencje indywidualnych wyborów konsumenckich, które dotykają przede wszystkim mieszkańców globalnego Południa. Zastanowimy się wspólnie, jakie działania może podjąć każdy z nas – zarówno w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jak i łagodzenia najbardziej dotkliwych skutków globalnego ocieplenia.

II ZJAZD (05 – 06 listopada 2016)

•    Prawa człowieka (3. i 4. dzień, 16 h) - Prawa człowieka stanowią jeden z głównych tematów edukacji globalnej. Są one ważne jako element rozwiązań prawnych i politycznych w szeregu państw świata. Podczas dwudniowych warsztatów uwspólnimy pojęcia dotyczące praw człowieka różnych generacji. Skupimy się na powiązaniach pomiędzy prawami człowieka a nierównościami społecznymi oraz  zrównoważonym rozwojem. Zastanowimy się nad rolą praw człowieka we współczesnym świecie m.in w kontekście różnic pomiędzy Globalna Północą i Globalnym Południem. Poruszymy także temat przyczyn i skutków uchodźctwa. 

III ZJAZD  (26 – 27 listopada 2016)

•    To, co jemy i to, co pijemy kształtuje nasze życie (5. dzień, 8 h) - u zarania dziejów gatunek ludzki korzystał wyłącznie z zasobów, które znalazł w swojej okolicy, natomiast w ostatnim wieku handel międzynarodowy rozwinął się do tego stopnia, że trudno dziś sobie wyobrazić codzienną kuchnię bez produktów z innych krajów.

W trakcie zajęć zastanowimy się nad tymi i innymi aspektami pochodzenia produktów, które spożywamy. Zgłębimy obieg wodny na świecie i rozważymy jego specyfikę na przykładach historycznych, a także prześledzimy paradoksy konsumpcji (kreowanie popytu, woda w butelce, etc.), i zwrócimy uwagę na źródła naszego „rodzimego” pożywienia.

W drugiej części zajęć zastanowimy się nad potencjalnymi i już obserwowanymi skutkami konsumpcji (nadmiernej, nieodpowiedzialnej i odpowiedzialnej), opracujemy własne wskaźniki wpływu tego, co jemy na globalne środowisko naturalne oraz uwzględnimy wskaźniki już istniejące. Ponadto zastanowimy się nad dostępnymi na co dzień sposobami zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko i zmiany klimatyczne.

Wykorzystywać będziemy metody warsztatowe - w tym sokratejską dyskusję - próbując zarazem zaprezentować i wspólnie opracować metody pracy z uczniami. Zajęcia będą służyć głównie pobudzaniu refleksji i zainteresowania, które mają prowadzić do zwiększenia poziomu wiedzy i zmiany postaw.

•    Edukacja Globalna na lekcji i w podstawie programowej (5 dzień, 8 h) - ostatni dzień Laboratorium poświęcony będzie pracy nad własnymi pomysłami uczestników na samodzielnie prowadzone zajęcia, poruszające wybrane aspekty edukacji globalnej. W ramach warsztatu będziemy opracowywać pomysł na konkretną lekcję (temat, cele, metody) oraz zastanawiać się, jak wpisuje się ona w podstawę programową. Podsumujemy też całe Laboratorium.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA

REKRUTACJA

Prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej  do dnia 10.10.2016, godz. 24:00. Link do ankiety >>>>

O udziale w warsztatach zadecyduje opinia komisji rekrutacyjnej biorąca pod uwagę doświadczenie i możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy przez uczestnika.

WARUNEK UKOŃCZENIA LABORATORIUM
Obecność na wszystkich zjazdach oraz przeprowadzenie 2 pilotażowych zajęć w wybranej tematyce w swojej szkole lub innej placówce.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. W przypadku osób dojeżdżających do Obornik Śląskich istnieje możliwość uzyskania zwrotu za transport lub/i możliwości noclegu.

W razie pytań uprzejmie zapraszam do kontaktu mailowego k.zaremba@eko.org.pl lub telefonicznego 726 37 39 38.

INFORMACJA O PROWADZĄCYCH

Piotr Antoniewicz
Doktor socjologii, edukator z kilkuletnim doświadczeniem pracy w EkoCentrum i na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik Szkoły Trenerów. Współautor założeń programowych warsztatów dla nauczycieli o tematyce edukacji globalnej realizowanych w EkoCentrum oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Bardzo lubi pracę z dorosłymi, jazdę na rowerze i koty. W ramach warsztatów skupia się na stworzeniu przestrzeni dla osób uczestniczących do ich własnej pracy nad postawami.

Agnieszka Bińkowska

Prowadzi firmę Szczypta Świata, zajmującą się bezpośrednim importem dobrej, etycznej i ekologicznej kawy, yerba mate, kakao itp. Prowadzi też warsztaty, seminaria, spotkania dla dzieci i młodzieży.

Borys Bińkowski

Doktor geografii, zajmuje się globalnym zależnościami żywieniowymi, w tym Sprawiedliwym Handlem, fascynuje się alternatywnymi metodami edukacyjnymi, w tym nauczaniem domowym.

Aneta Osuch
Absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (UWr), studentka psychologii (SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej oraz Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji. Uczestniczy w zajęciach w ramach szkoły trenerów. Edukuje z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju oraz praw zwierząt.  Edukatorka EkoCentrum Wrocław.

Marta Trawinska
Doktor socjologii z doświadczeniem w nauczaniu akademickim i nieformalnym. Od kilku lat związana z EkoCentrum, gdzie zajmuje się edukacją globalną, edukacją antydyskryminacyjną, zmianami klimatu i odpowiedzialną konsumpcją. Aktualnie kończy szkołę trenerów. Aktywistka feministyczna i zapalona kociara.

Arkadiusz Wierzba

Z wykształcenia polonista i kulturoznawca, edukator specjalizujący się m.in. w problematyce zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu, praw zwierząt, odpowiedzialnej konsumpcji i edukacji globalnej. Ukończył II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej oraz Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej. Bierze udział w zajęciach Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prywatnie zapalony rowerzysta, wielbiciel kotów i mól książkowy.

(wiadomości, 2016 )
  1. Przegląd filmowy "Zmiany klimatu-Społeczność-Przyszłość"
  2. Zapraszamy od 16 do 25 marca na Szewską we Wrocławiu!
  3. Zapraszamy na Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni
  4. Wyniki ogólnopolskiego społecznego monitoringu standardów zarządzania zielenią - Zaproszenie
  5. Koniec lata to nie koniec świata!/ Eko Jarmark we Wrocławiu
  6. Nasza Fundacja świętuje w tym roku 25 - lecie, a my wraz z nią!
  7. Zajęcia z zakresu Edukacji Globalnej - REKRUTACJA!
  8. warsztaty „Obywatel na straży drzew” w Łodzi
  9. Warsztaty „Obywatel na straży drzew” w Opolu
  10. Warsztaty „Obywatel na straży drzew” we Wrocławiu
prawa autorskie: TERRA login