SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2015
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

15 grudnia 2015
Więcej niż Energia / Konferencja (15 XII)

mala fotka

Celem konferencji jest prezentacja możliwości rozwoju energetyki obywatelskiej (z wykorzystaniem potencjału Odnawialnych Źródeł Energii), dobrych praktyk w tym zakresie oraz możliwości uzyskania dofinansowania. Konferencja realizowana jest w porozumieniu z Departamentem Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Będzie ono również okazją do debaty nad potencjałem OZE i barierami utrudniającymi rozwój energetyki obywatelskiej.

Ruch Więcej Niż Energia, w ramach którego odbywa się konferencja, to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej w oparciu o źródła odnawialne (OZE). W kraju do ruchu dołączyło się już szereg samorządów, w tym większe miasta: Warszawa, Gdynia, Rzeszów. Lublin.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Dla reprezentujących samorządy uczestników spotkania przygotowaliśmy specjalne przewodniki Energetyka obywatelska – przewodnik dla samorządów po inwestycjach w energię odnawialną i efektywność energetyczną.

Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. Z uwagi na to, że zostało już tylko kilka wolnych miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału do wtorku 15.12.2015, najlepiej do godziny 12:00, na adres email: biuro@eko.org.pl Informacji udziela: Małgorzata Sawicka-Kurman, tel. 501-053-360.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

► 10.00 – 10.30 - Rejestracja uczestników

► 10.30 – 10.45 - Otwarcie konferencji, przywitanie gości: Krzysztof Smolnicki - Wiceprezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Wioletta Susmanek - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 
CZĘŚĆ I: ENERGETYKA OBYWATELSKA – DOBRE PRAKTYKI
 
► 10.45 – 11.00 - Prezentacja kampanii „Więcej niż energia. Energetyka obywatelska” - Paweł Szypulski, Polska Zielona Sieć
 
► 11.00 – 11.20 - Dobre praktyki i perspektywy rozwoju energetyki obywatelskiej – oferta dla samorządów lokalnych, Ilona Jędrasik, Client Earth Polska
 
► 11.20 – 11.40 - Potencjał rozwoju OZE i energetyki obywatelskiej na Dolnym Śląsku, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
 
 • 11.40 – 12.00 - Przerwa na kawę
 
► 12.00 – 12.50 - Perspektywy i bariery rozwoju energetyki obywatelskiej - dyskusja panelowa z udziałem: Pawła Karpińskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzego Żurawskiego (DAEŚ), Ilony Jędrasik (Client Earth) oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego Wrocławia (do potwierdzenia)
 
CZEŚĆ II: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ
 
►12.50 – 13.20 Źródła finansowania energetyki obywatelskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Filip Baranowski, Agata Kopeć, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich
 
► 13.20 – 13.40 Dyskusja i zakończenie konferencji
 
► 13.40 – 14.40 Posiłek i rozmowy w kuluarach
 
(wiadomości, 2015 )
 1. Zbiórka dla Drzew / Podziękowania i plany działań
 2. Więcej niż Energia / Konferencja (15 XII)
 3. Koszty smogu / Seminarium (10 XII)
 4. Aukcja dla Drzew / Noc Nadodrza w EkoCentrum (12 XII)
 5. Zapraszamy na Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni
 6. Aktywna młodzież - czyste środowisko
 7. Festiwal Odloty / 10 października 2015
 8. Zapraszamy na EkoJarmark/ WARSZTATY
 9. Zapraszamy na Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni
 10. Delegacja mołdawska na Dolnym Śląsku
prawa autorskie: TERRA login