SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2015
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

25 sierpnia 2015
Delegacja mołdawska na Dolnym Śląsku

mala fotka

W dniach 17 - 21.08 na Dolnym Śląsku przebywała delegacja z Mołdawii, w skład której wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz lokalnych władz samorządowych.

Głównym tematem wizyty była polityka środowiskowa w Polsce (fundusze ekologiczne, lokalne projekty na rzecz środowiska, podatki środowiskowe). Mołdawia jest w przededniu wprowadzenia reformy środowiskowej oraz podatku środowiskowego, dlatego też nasi goście zainteresowani byli praktyczną stroną rozwiązań wprowadzonych w Polsce na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.

W ramach wizyty wraz z naszymi gośćmi odwiedziliśmy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z zasadami i efektami funkcjonowania WFOŚiGW oraz dofinansowanymi projektami i inwestycjami. Gościliśmy także w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, gdzie głównym tematem były prowadzone przez WIOŚ inspekcje oraz monitoring środowiska. Podczas spotkań we Wrocławiu delegacja miała okazję do rozmów z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Wprowadzenie do części dolnośląskiej wizyty zrobił Krzysztof Smolnicki, prezez Fundacji EkoRozwoju. Część spotkań odbyła się była w EkoCentrum Wrocław prowadzonym przez naszą Fundację.

Kolejne dni wizyty poświęcone były kompetencjom powiatów oraz gmin w zakresie ochrony środowisk na przykładzie starostwa wołowskiego oraz gminy Żmigród. Ważnym tematem poruszonym podczas wizyty było także wykorzystanie środków oraz współpracy pomiędzy różnymi sektorami do rozwoju regionu. Przykładem były tu działania LGD Dolina Baryczy. Na koniec wizyty delegacja odwiedziła rezerwat susłów moręgowanych Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura".

W programie wizyty znalazły się także przykłady projektów z zakresu edukacji ekologicznej, infrastruktury oraz czynnej ochrony przyrody takie jak m.in polder w Tarchalicach, Centrum Edukacji Ekologicznej w Żmigrodzie czy rewitalizacja kościoła w Głębowicach uwzględniająca potrzeby ptaków i nietoperzy.

Organizatorem wizyty było Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii, a koordynatorem lokalnym Fundacja EkoRozwoju. Wizyta organizowana była ze środków UNDP Mołdawia.
 

(wiadomości, 2015 )
  1. Zbiórka dla Drzew / Podziękowania i plany działań
  2. Więcej niż Energia / Konferencja (15 XII)
  3. Koszty smogu / Seminarium (10 XII)
  4. Aukcja dla Drzew / Noc Nadodrza w EkoCentrum (12 XII)
  5. Zapraszamy na Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni
  6. Aktywna młodzież - czyste środowisko
  7. Festiwal Odloty / 10 października 2015
  8. Zapraszamy na EkoJarmark/ WARSZTATY
  9. Zapraszamy na Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni
  10. Delegacja mołdawska na Dolnym Śląsku
prawa autorskie: TERRA login