SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2014
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

24 stycznia 2014
szkolenie Strażnicy Natury – jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku

mala fotka

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szkolenie pt. „Strażnicy Natury – jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku”, które odbędzie w dniach 06-08 lutego 2014 w ŁODZI w INESS Hotelu, ul. Wróblewskiego 19/23.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 •  działaczy lokalnych NGO,
 •  aktywistów przyrody
 •  oraz przedstawicieli społeczności lokalnych.

Jego tematyka skupi się na następujących zagadnieniach:

 • MONITORING dostępu do informacji publicznej i o środowisku - możliwości monitorowania administracji publicznej, zakres społecznego monitoringu DIP prowadzonego w ramach projektu „Strażnicy Natury…”.
 • prowadzenie INTERWENCJI, zarządzanie komunikacją, prowadzenie działań komunikacyjnych w społeczności lokalnej i organizacji,
 • podstawy PRAWNE dostępności INFORMACJI o ŚRODOWISKU i publicznej oraz aktywności obywatelskiej w temacie ochrony przyrody – KONSULTACJE społeczne, udział w postępowaniach administracyjnych.


Podczas szkolenia zaprosimy uczestników zarówno na wykłady i prezentacje merytoryczne, jak i do aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych zwiększających umiejętności z zakresu:

 • podstaw komunikacji społecznej, umiejętności negocjacyjnych i dochodzenia do consensusu,
 • aktywizowania mieszkańców decyzjach publicznych rozumianego jako informowanie przez j.s.t , konsultowanie decyzji oraz współdecydowanie,
 • umiejętności prowadzenia, moderowania dyskusji, debat, spotkań z udziałem przedstawicieli różnych stron.


Chętnym i aktywnym uczestnikom seminariów zaproponujemy też współpracę przy tworzeniu regionalnych Raportów BIP dla poszczególnych województw na podstawie omówionej na warsztatach metodyki.

KARTA UCZESTNICTWA znajduje się w załączeniu. Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie do dnia 3 lutego 2014  na adres: Fundacji EkoRozwoju, faxem (713445948) lub mailowo: m.berezowska@eko.org.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Koszty pobytu (noclegu i wyżywienia) oraz szkolenia pokrywa organizator. Możliwy będzie również zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – równowartość poniesionych kosztów komunikacji publicznej, w ramach limitów posiadanych przez organizatorów.
Ze względu na formułę i czas spotkania (24 h szkoleniowe - od 18.12.2013, godz. 17.30 do 20.12.2013, do godz. 18.30) prosimy o punktualne stawienie się na szkolenie i pozostanie do jego zakończenia.

Program i notka o prowadzących zajęcia w załączeniu.

(wiadomości, 2014 )
 1. szkolenie Strażnicy Natury – jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku
 2. EkoCentrum w Nowym Roku
prawa autorskie: TERRA login