SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2014
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

28 sierpnia 2014
Konferencja „Strażnicy Natura 2000" , 12.09.2014

mala fotka

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji „Strażnicy Natura 2000 - dostęp do informacji i udział społeczny w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów przyrodniczych”, którą Fundacja EkoRozwoju organizuje we współpracy z partnerem z Czech (Stowarzyszenie Arnika).
 
Konferencja odbędzie się w kompleksie Hali Stulecia (obiekt UNESCO) ul. Wystawowa 1
we Wrocławiu w dniu 12 września 2014, godz. 10.30 – 17:00.
 
Konferencja podsumowuje dwuletni projekt „Strażnicy Natury 2000 - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, który angażował organizacje pozarządowe i wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie udostępniania informacji o środowisku.
W jego trakcie zidentyfikowaliśmy najczęstsze problemy i nieprawidłowości w udzielaniu informacji przez samorządy gmin, miast wojewódzkich i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, zarówno poprzez BIP jak i na wniosek. Jednym z głównych celów konferencji jest:
 • przybliżenie stanu obecnego w Polsce w zakresie dostępności do informacji o środowisku i zaprezentowanie społecznych programów monitorujących tę problematykę,
 • dyskusja na temat, czy obecnie możliwa jest ochrona przyrody bez aktywności ludzi i czy jest ona zadowalająca,
 • zainspirowanie dobrymi praktykami z zakresu udziału społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 6 września 2014 mailowo: msawicka@eko.org.pl lub telefonicznie pod numerem 71-343-60-35.
 
Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na stronie www.dip.natura2000.pl.
 
Na konferencji będzie także możliwość otrzymania najnowszych wydawnictw Fundacji EkoRozwoju.

(wiadomości, 2014 )
 1. Konferencja „Strażnicy Natura 2000" , 12.09.2014
 2. Podróż do „-stanu”, czyli Tadżykistan od podszewki, 04.09.2014
 3. Forum Przyjaciół Drzew już niedługo we Wrocławiu!
 4. "Laboratorium Edukacji Globalnej" - warsztaty dla edukatorów
 5. Zapraszamy do prądotwórczej(!) zabawy we wrocławskim Ekocentrum!
 6. Nabór na wizytę studyjną do Czech!
 7. EkoJarmark we Wrocławiu
 8. Sopot. „Strażnicy Natury – jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku”
 9. Moje miasto - czyste miasto. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 10. Debata Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – woj. dolnośląskie
prawa autorskie: TERRA login