SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2014
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

03 października 2014
Naturalne sąsiedztwo - zapraszamy do udziału w projekcie!!

mala fotka

Zapraszamy  szkoły z terenu Powiatu Wrocławskiego do wzięcia udziału w projekcie „Naturalne sąsiedztwo”, który realizowany jest od września do końca listopada br.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw ekologicznych społeczności lokalnych zamieszkujących Powiat Wrocławski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej dotyczącej rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących na w/w obszarze.

W ramach projektu w wybranych szkołach z terenu powiatu odbędzie się 12 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych, w trakcie których uczestnicy będą mogli aktywnie poznawać różne gatunki zwierząt i roślin obecnych w otoczeniu człowieka, ich funkcje oraz sposoby ochrony.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w instalacje przyjazne przyrodzie - domki i budki dla zwierząt oraz sadzonki rodzimych gatunków drzew/ krzewów.

REKRUTACJA

Rekrutacja szkół odbędzie się na podstawie formularza zgłoszeniowego. Ważnym elementem branym pod uwagę przy wyborze danej szkoły będą podejmowane działania proekologiczne/ edukacyjne oraz chęć do kontynuacji działań we własnym zakresie po zakończeniu realizacji projektu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy przesyłać do 15 października 2014 roku na mail edukacja@fer.org.pl

Formularz zgłoszeniowy

(wiadomości, 2014 )
  1. Klub Dziupla startuje w nowym roku!
  2. Grudzień w EkoCentrum
  3. Dzieci Kampali – zrównoważony rozwój oczami Ugandyjki Cissy Nakabugo
  4. Tydzień Edukacji Globalnej - startujemy!
  5. Konferencja Czynna ochrona owadów - zaproszenie
  6. Tydzień Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  7. Naturalne sąsiedztwo - zapraszamy do udziału w projekcie!!
  8. Otwarte Klatki i Strażnicy Natury - zapraszamy na szkolenie!
  9. Dzień Herbaty w Tkibuli już 21 września!
  10. Wernisaż wystawy „Słodko-gorzkie smaki świata”
prawa autorskie: TERRA login