SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

17 czerwca 2013
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

mala fotka

W związku z realizacją projektu "EkoCentrum Wrocław" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach priorytetu nr 4 "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, działanie 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków Miasta Wrocław, Fundacja EkoRozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności:

Przygotowanie, realizacja i dokumentacja zajęć edukacyjnych w ramach projektu „EkoCentrum Wrocław”

Oferty zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu składać można:
1. pocztą na adres: Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
2. osobiście na adres: Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, Wrocław

do dnia 21.06.2013r., do godziny 10.00

Specyfikacja zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 wzór oferty
Załącznik nr 2 wzór umowy
Załącznik nr 3 tematyka zajęć edukacyjnych
 

(wiadomości, 2013 )
  1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
  2. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
  3. Seminaria antyazbestowe na Dolnym Śląsku
  4. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - 17.05.2013
  5. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
  6. Drzewo dla Havla - Dzień Ziemi 2013 we Wrocławiu
  7. Śmieciowy terror zagraża miastu! - gra miejska
  8. Segregujesz - Wygrywasz. Konkurs dla szkół
  9. Jak lokalny lider zmienia świat? Akademia Lidera w Gruzji
prawa autorskie: TERRA login