SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

04 listopada 2013
Gra o ziemię!

mala fotka

Czym jest Gra o ziemie?

Projekt łączy potrzebę atrakcyjnego zorganizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z pogłębianiem zainteresowania otaczającym nas środowiskiem przyrodniczym i rozwojem odpowiedzialności za nie.

Uczymy przez zabawę wykorzystując  różnego rodzaju gry – zarówno stacjonarne: planszowe, symulacyjne i strategiczne. Wychodzimy także na Nadodrze aby podczas gry miejskiej spojrzećna nie innym, ekologicznym okiem. 

Oprócz wiedzy merytorycznej dzięki grom uczymy się kompetencji społecznych – komunikacji, funkcjonowania w grupie, radzenia sobie ze stresem i porażką.

W projekcie przewidziano przeprowadzenie 7 gier stacjonarnych i 7 terenowych. Każda z grup weźmie udział w tylko jednej grze (jeden raz będzie uczestniczyć w zajęciach niezależnie od ich formy). Każdorazowo przewidujemy wprowadzenie merytoryczne i na koniec podsumowanie tematu.

Kto gra?

Do gry zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także grupy młodzieży uczęszczające do świetlic wychowawczych i parafialnych. Grupy powinny liczyć średnio 12 – 15 osób wraz z opiekunem.

W co gramy?

Gry stacjonarne takie jak Fauna, Habitat, CO2 czy Osadnicy z Catanu. 

Ekologiczna gra terenowa miejska "Gra o Nadodrze"

Tematyka fabuły i poszczególnych zadań zorientowana jest na aktualne problemy ekologiczne Wrocławia, a szczególnie Nadodrza, tj. np. straty energii z budynków (zadanie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej), miejsce dla zwierząt w mieście (wpływ remontów i modernizacji budynków na siedliska zwierząt), znaczenie Odry dla Wrocławia (powodzie, sieć rzeczna, zanieczyszczenie wód), segregacja odpadów w świetle nowo obowiązujących zasad. Zadania stawiane uczestnikom mają pobudzać do poszukiwania kreatywnych rozwiązań, rozbudzać zaciekawienie, pogłębiać wiedzę, zapewniać przygodę, zabawę, odmianę, emocje i sportową rywalizację.

Gra zaczyna i kończy się w EkoCentrum przy św. Wincentego 25 A,C, a terenem rozgrywek będzie najbliższa okolica.

Terminy

Gry stacjonarne - 14.11.2013 – 20.12.2013, popołudnia – po godzinie 14:00

DZIEŃ

 

DATA

Poniedziałek

 

18.11

25.11

02.12

09.12

16.12

Wtorek

 

 

26.11

03.12

10.12

17.12

Środa

 

 

27.11

04.12

11.12

18.12

Czwartek

14.11

21.11

28.11

05.12

12.12

19.12

Piątek

15.11

22.11

29.11

06.12

13.12

 

Sobota

16.11

23.11

30.11

07.12

14.12

 


Gra miejska-  18.11.2013 - 20.12.2013, poniedziałki, czwartki – godziny popołudniowe, od godz. 14:00, soboty – cały dzień

DZIEŃ

DATA

Poniedziałek

18.11

25.11

02.12

09.12

16.12

Czwartek

21.11

28.11

05.12

12.12

 

Sobota

23.11

30.11

07.12

14.12

 

 

Jak wziąć udział?
Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy k.zaremba@eko.org.pl lub dostarczyć osobiście na adres: EkoCentrum, ul. św. Wincentego 25a, z dopiskiem: Gra o ziemię.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Informacja o zarezerwowanych terminach zajęc dostępna w kalendarzu na stronie www.eko.wroc.pl


Kontakt
Katarzyna Zaremba, tel. 726 37 94 38, email: k.zaremba@eko.org.pl

Fromularz zgłoszeniowy

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl

 

(wiadomości, 2013 )
  1. Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku
  2. Seminaria antyazbestowe - czas na Wielkopolskę!
  3. Warsztaty WODA - nie marnuję!!
  4. Strażnicy natury - zapraszamy na szkolenie
  5. Gra o ziemię!
  6. Pokazy filmów o historii Nadodrza w EkoCentrum
  7. Seminaria antyazbestowe na Śląsku
  8. Herbatka w Tkibuli czyli pracujemy nad produktem lokalnym
  9. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
  10. Zapraszamy na zajęcia edukacyjne w ramach programu "EkoCentrum Wrocław"
prawa autorskie: TERRA login