SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

26 lipca 2013
Herbatka w Tkibuli czyli pracujemy nad produktem lokalnym

mala fotka

W czerwcu 2013 w Tkibuli (Imeretia, Gruzja) rozpoczął się projekt Herbata jako produkt lokalny w Tkibuli, Gruzja - wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości.

W czerwcu przeprowadzono spotkania w okolicznych wioskach poświęcone prezentacji projektu. W lipcu rozpoczął się cykl szkoleń dla drobnych przedsiębiorców skupiony na zakładaniu i prowadzeniu małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Trenerzy ze Stowarzyszenia Elkana, Manana Gigauri oraz David Dolidze, wraz z uczestnikami zastanawiali się nad potencjałem regionu, a także przygotowaniem produktu w sposób odpowiadający wymaganiom rynku. Trenerzy skupili się także na standardach produkcji na przykładzie produkcji herbaty.

Od 14 do 21 lipca w Tkibuli przebywali polscy eksperci, Dorota Chmielowiec – Tyszko oraz Andrzej Ruszlewicz. Przez cały tydzień pracowali oni z małymi przedsiębiorcami dążącymi do założenia stowarzyszenia, mającego na celu rozwój regionu poprzez wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. W grupie znaleźli się zarówno producenci herbaty, właściciele domów gościnnych, jak i pszczelarze oraz przedstawiciele NGO. Rozmawiano o zaletach i wadach współpracy, zastanawiano się nad formą przyszłego stowarzyszenia oraz priorytetami jego działalności. Wśród zajęć znalazły się także zadania praktycznie polegające na poszukiwaniu motywów mogących stanowić w przyszłości podstawę do opracowania marki lokalnej oraz poszukiwaniu możliwości w wykorzystaniu klasztoru Gelati jako miejsca promocji produktów i usług z Tkibuli.

Członkowie stowarzyszenia dostali zadanie domowe w postaci przygotowania pakietu produktów lokalnych, które zostaną zaprezentowane podczas jesiennej edycji Jarmarku Ekologicznego we Wrocławiu.

W najbliższym czasie przyszłe stowarzyszenie zostanie wsparte przez ekspertów ze Stowarzyszenia Elkana, którzy wspomogą proces rejestracji. Do końca września odbędą się także szkolenia dla producentów herbaty mające na celu poprawienie jakości produkcji.

Projekt jest kontynuacją działań dotyczących rozwoju turystyki i produktu lokalnego w rejonie Tkibuli (Gruzja) podejmowanych przez FER i TDDF w 2012 roku. Jego głównym CELEM jest wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości opartej na tradycjach rejonu i jego naturalnych zasobach poprzez wsparcie procesu  stworzenia produktu lokalnego na bazie herbaty. BENEFICJENTAMI projektu są lokalni rolnicy i drobni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją herbaty oraz świadczeniem usług okołoturystycznych. Projekt angażuje także władze lokalne oraz przedstawicieli lokalnych NGO. Główne DZIAŁANIA projektu skupiają się na udzieleniu wsparcia merytorycznego w postaci szkoleń i konsultacji dla przedsiębiorców przez doświadczonych trenerów ze Stowarzyszenia Elkana oraz polskich ekspertów,  głównie z zakresu prowadzenia małego biznesu na obszarach wiejskich oraz tworzenia spójnego produktu lokalnego jako bazy dla rozwoju usług i wypracowania produktu turystycznego.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Partnerami w projekcie są Fundacja Rozwoju Regionu Tkibuli oraz Stowarzyszenie Elkana.

(wiadomości, 2013 )
  1. Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku
  2. Seminaria antyazbestowe - czas na Wielkopolskę!
  3. Warsztaty WODA - nie marnuję!!
  4. Strażnicy natury - zapraszamy na szkolenie
  5. Gra o ziemię!
  6. Pokazy filmów o historii Nadodrza w EkoCentrum
  7. Seminaria antyazbestowe na Śląsku
  8. Herbatka w Tkibuli czyli pracujemy nad produktem lokalnym
  9. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
  10. Zapraszamy na zajęcia edukacyjne w ramach programu "EkoCentrum Wrocław"
prawa autorskie: TERRA login