SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

08 lipca 2013
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

mala fotka

Fundacja EkoRozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu zabytkowej dzwonnicy w miejscowości Pracze, Pracze 13, dz. nr 339/1, zlokalizowanej na terenie gminy Milicz.

Oferty zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, składać można:

1. pocztą na adres: Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
2. osobiście na adres: Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, Wrocław

do dnia 11.07.2011 r. do godziny 12.00

Specyfikacja zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki do SIWZ:

załącznik 1. Formularz ofertowy
załącznik 2. Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze
załącznik 3. Oświadczenie o uprawnieniach
załącznik 4. Wzór Umowy
załącznik 5. Projekt budowlano-wykonawczy
załącznik 6. Przedmiar robót

 

(wiadomości, 2013 )
  1. Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku
  2. Seminaria antyazbestowe - czas na Wielkopolskę!
  3. Warsztaty WODA - nie marnuję!!
  4. Strażnicy natury - zapraszamy na szkolenie
  5. Gra o ziemię!
  6. Pokazy filmów o historii Nadodrza w EkoCentrum
  7. Seminaria antyazbestowe na Śląsku
  8. Herbatka w Tkibuli czyli pracujemy nad produktem lokalnym
  9. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
  10. Zapraszamy na zajęcia edukacyjne w ramach programu "EkoCentrum Wrocław"
prawa autorskie: TERRA login