SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2013
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

17 maja 2013
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - 17.05.2013

mala fotka


Zamawiający - Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26 informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania czynności:


Promocja projektu „EkoCentrum Wrocław”, w projekcie "EkoCentrum Wrocław", finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach priorytetu nr 4 "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, działanie 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków Miasta Wrocław.


Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie tj. do 13 maja wpłynęły 2 oferty.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę:
Mariusz Szykasiuk EKOPLAN
ul. Władysława Jagiełły 25A, 55-120 Oborniki Śląskie

Oferowana kwota: 52 000,00 zł brutto

(wiadomości, 2013 )
  1. Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku
  2. Seminaria antyazbestowe - czas na Wielkopolskę!
  3. Warsztaty WODA - nie marnuję!!
  4. Strażnicy natury - zapraszamy na szkolenie
  5. Gra o ziemię!
  6. Pokazy filmów o historii Nadodrza w EkoCentrum
  7. Seminaria antyazbestowe na Śląsku
  8. Herbatka w Tkibuli czyli pracujemy nad produktem lokalnym
  9. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
  10. Zapraszamy na zajęcia edukacyjne w ramach programu "EkoCentrum Wrocław"
prawa autorskie: TERRA login