SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2012
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

26 czerwca 2012
FER w Walii

W drugiej połowie czerwca 2012 r. na zaproszenie brytyjskiej organizacji The Conservation Volunteers (TCV) grupa przedstawicieli organizacji i instytucji związanych z rewitalizacją wrocławskiego Nadodrza gościła na południu Walii. Byli to przedstawiciele Fundacji EkoRozwoju, Stowarzyszenia Etna, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Rady Osiedla Nadodrze, Łokietka 5- Infopunktu Nadodrze, Wrocławskiej Rewitalizacji, Zarządu Zasobu Komunalnego oraz Urzędu Miasta.

 
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili kilka miejsc, gdzie realizowany jest projekt Family Employment Initiative (Inicjatywa na Rzecz Zatrudnienia Rodzin). Celem tego projektu jest aktywizacja zawodowa osób  w najtrudniejszej sytuacji społecznej poprzez angażowanie ich w działania na rzecz środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnej. 
 
Pierwszego dnia uczestnicy spotkali się z Billem Uphamem oraz Adrianem Morganem – przedstawicielami TCV. Bill opowiedział o głównych założeniach projektu oraz innowacyjnych metodach pracy. Adrian Morgan przedstawił największe sukcesy oraz przykładowe działania, jakie realizowane są w ramach tego przedsiewzięcia.
 

 

This is who we are from The Conservation Volunteers on Vimeo.

 


Następnie uczestnicy odwiedzili jedno z działań realizowanych w ramach projektu, jakim jest ogród społeczny położony w miejscowości  Blaenau Gwent.  Jest to miejsce, w którym przygotowywane są parcele pod uprawę odzyskane po uporządkowaniu zaniedbanego terenu na zboczu wzgórza. W przygotowaniu terenu pod uprawy zaangażowani są wolontariusze - lokalni mieszkańcy, którzy będą mogli na przygotowanych grządkach uprawiać warzywa i zioła na własny użytek. Praca jest wykonywana pod opieką profesjonalistów zaangażowanych przez TCV, którzy dbają o to, by grunt został właściwie przygotowany, a uprawy przynosiły wysokie plony. Grunt został do tych celów nieodpłatnie udostępniony przez samorząd lokalny

 
Następnie grupa udała się do Bleanavon, który leży w sercu obszaru „Forgotten landscapes” (www.visitblaenavon.co.uk) wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to obszar słynący niegdyś w wydobycia węgla i stali, które odcisnęło ogromne piętno na krajobrazie. Jednak z czasem przemysł ciężki zaczął odgrywać coraz mniejszą rolę, a przyroda ponownie skolonizowała dawne kamieniołomy, kopalnie oraz związaną z tym infrastrukturę. W tej chwili krajobraz tego regionu jest unikalnym w skali światowej połączeniem wpływu człowieka i natury.
 
W Bleanavon uczestnicy wyjazdu odwiedzili wystawę opisującą historię okolicy, spotkali się także z pracownikami ośrodka. W działania ośrodka biorą udział wolontariusze, którzy poprzez pracę na rzecz zachowania krajobrazu  i ochronę przyrody zdobywają konkretne umiejętności zawodowe, umożliwiające im powrót na rynek pracy. Jednym z przykładów uczenia się takich umiejętności jest układanie  kamiennych murów wykonywanych tradycyjnie bez zaprawy. Murki te są ważnym elementem tradycyjnego krajobrazu Wielkiej Brytanii, jednak są coraz rzadziej układane, gdyż jest coraz mniej ludzi, którzy taką umiejętność posiadają. Uczestnicy odwiedzili wolontariuszy przy pracy, którzy pod okiem instruktora zatrudnionego przez BTCV i w trudnych warunkach pogodowych  odbudowywali jedno z takich tradycyjnych kamiennych ogrodzeń, Uczestnicy mieli również okazję sami spróbować jak to się robi. 
 
Kolejnego dnia grupa udała się do miejscowości Bridgend,  gdzie  były największe problemy z zaangażowaniem lokalnej społeczności w projekt. W Bridgend, tak jak i w wielu innych miejscach gdzie realizowany jest projekt, do największych problemów należą dziedziczone z pokolenia na pokolenie bezrobocie oraz zupełny rozkład więzi społecznych.
 
Pracę z mieszkańcami TCV rozpoczęło od organizowania różnorodnych warsztatów, podczas których mieszkańcy mogli wykonać coś dla siebie (np. skrzynki na kwiaty, które wieszali następnie na oknach swoich domów), a przy okazji spotkać się i porozmawiać ze sobą, zacieśniając relacje sąsiedzkie. Dzięki temu możliwe było przejście do coraz większych działań, np. wspólnego aranżowania i porządkowania fragmentów przestrzeni publicznej, w których powstały miejsca spotkań dla mieszkańców. Poprzez wspólną pracę, przy wsparciu TCV oraz samorządu lokalnego i instytucji zarządzających zasobami komunalnymi mieszkańcy uporządkowali kilka zaniedbanych miejsc w najbliższym sąsiedztwie, gdzie powstały przestrzenie przyjazne mieszkańcom. Poprzez pracę wolontariusze zdobyli także konkretne umiejętności, które w połączeniu z obudzoną w nich aktywnością dają im realne szanse powrotu na rynek pracy.
 
Następnie grupa udała się do Wildmill, gdzie odwiedziła park urządzony przez lokalnych wolontariuszy na zaniedbanych terenach wzdłuż linii kolejowej.  Wcześniej okolica ta była uznawana za niebezpieczną. Z  miejsca, które „straszy” dzięki działaniom wolontariuszy zainspirowanym i wspartym przez BTCV park stał się miejscem odpoczynku dla okolicznych mieszkańców. Jest w nim przestrzeń dla dzieci, która została przygotowana przez wolontariuszy. Pod okiem fachowców przygotowywali oni i montowali drewniane elementy, które tworzą przestrzeń dla odpoczynku dla dzieci. Uczestnicy mieli także okazję popracować i przygotować samodzielnie drewniane elementy. 
 
Na zakończenie uczestnicy wyjazdu udali się do ośrodka aktywności lokalnej prowadzonego w ramach rządowego programu „Communities First”. Programem tym są objęte społeczności w których występują największe problemy związane m.in. z ubóstwem,  bezrobociem, edukacją. W takich ośrodkach aktywności mieszkańcy mogą wziąć udział w szeregu aktywności, od kursów zawodowych, przez spotkania z lekarzami specjalistami po zajęcia rekreacyjne, np. zumby.
 
Uczestnicy wrócili pełni inspirancji do dalszych działań na rzecz Nadodrza. Wszyscy zgodzili się, że dbanie o zieleń jest ważne, a również niekoniecznie musi być trudne i kosztowne. Mamy nadzieję, że wyjazd do Walii zaowocuje zapoczątkowaniem podobnych działań we Wrocławiu, w tym zwłaszcza na Nadodrzu.
 
Organizatorem wyjazdu po stronie polskiej była Fundacja EkoRozwoju.
Szczególne podziękowania składamy Romanowi Guziakowi ze Stowarzyszenia Etna.
 
Więcej o organizacji:
 
Tekst: Anna Szmigiel-Franz, Dorota Chmielowiec-Tyszko (Fundacja EkoRozwoju)
Zdjęcia: Anna Szmigiel-Franz
 
(wiadomości, 2012 )
  1. FER w Walii
  2. Niepołomice gminą z Klimatem
  3. Seminarium Rady na Odpady w Katowicach - 13 czerwca 2012
  4. „Sztuka edukacji ekologicznej – czyli dobre przykłady połączenia ekologii i kultury” - zapraszamy na seminarium 14 czerwca 2012 we Wrocławiu
  5. FER z Kluczem
  6. Magiczny Bilet - I miejsce w konkursie na najciekawszy film promujący zrównoważoną gospodarkę leśną
  7. Piaseczno "Gminą z klimatem"
  8. Podsumowanie konferencji „Jak chronić aleje w Polsce?”
  9. W Częstochowie wystartowała ogólnopolska trasa Festiwalu "Energicznie dla klimatu"
  10. Konferencja Jak chronić aleje w Polsce?
prawa autorskie: TERRA login