SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2012
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

19 września 2012
Turystyka strategicznie w Tkibuli

mala fotka

Jak atrakcje turystyczne wykorzystać do stworzenia produktu turystycznego, który może przynieść dochody lokalnym mieszkańcom? Jakie główne problemy stoją na przeszkodzie rozwoju turystyki w regionie i jak je pokonać? W jakim stopniu turysytka może być źródłem dochodów dla mieszkańców? Na te i wiele innych pytań poszukiwaliśmy odpowiedzi podczas spotkań i szkoleń przeprowadzonych w Tkibuli na początku sierpnia tego roku, w ramach projektu “Turystyka Strategicznie w Tkibuli” realizowanego przez Fundację EkoRozwoju oraz Fundację Rozwoju Regionu Tkibuli.

Tkibuli - senne, malowniczo położone miasteczko w regionie Imeretii w Gruzji. Przez lata głównym źródłem utrzymania mieszkańców były kopalnie oraz plantacje herbaty. Kryzys lat 90. odcisnął tutaj poważne piętno. Obecnie lokalne władze i mieszkańcy poszukują alternatywnych dróg rozwoju miasta i rejonu. Klasztor w Gelati (jeden z nielicznych obiektów w Gruzji wpisanych na listę UNESCO), wielopoziomowa jaskinia Magara, ręcznie zbierana herbata, kasztanowy miód, niezwykła imeretyńska gościnność oraz działające w okolicy domy gościnne – to tylko niektóre z elementów mogących być podstawą do stworzenia oferty dla turysty ciekawego prawdziwej Gruzji. Tylko… jak to zrobić?

Przez ponad dwa tygodnie lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozadządowych oraz władz lokalnych pracowali wspólnie nad wypracowaniem rekomendacji do strategii rozwoju turystyki w regionie. Nad owocnym przebiegiem prac czuwali Dorota Chmielowiec-Tyszko (Fundacja EkoRozowoju) oraz Andrzej Ruszlewicz.

Podczas pierwszych spotkań uczestnicy zapoznali się z zasadami i metodami planowania strategii rozwoju regionu, identyfikowania zasobów, tworzenia wizji rozwoju, przepowadzania analizy SWOT, a także identyfikowania problemów. Podczas prac w grupach zastanawiali się nad mocnymi i słabymi stronami regionu oraz sformuowali 3 główne cele stojące przed regionem i jego mieszkańcami w dziedzinie rozwoju turystyki tj.: efektywne wykorzystanie produktów turystycznych w celu zwiększenia dochodów, skuteczna promocja regionu, zwiększenie poziomu usług turystycznych w rejonie. Poszczególne cele rozpracowywane były przez kolejne dni przez 3 grupy robocze, które na koniec swojej pracy zaproponowały konkretne działania dążące do poprawy sytuacji oraz propozycje podziału zadań wśród poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Wśród działań znalazły się m.in. orpacowanie listy atrakcji turystycznych i wypracowanie wraz z zainteresowanymi podmiotami wstępnej listy produktów tustysyrcznych, utworzenie i promocja marki regionu Okriba, organizacja festiwalu herbaty, utworzenie centrum szkoleniowo – informacyjnego, angażującego lokalnych mieszkańców.
Efekty pracy trzech grup oraz rekomendacje ekspertów zaprezentowane zostały na spotkaniu podsumowującym.

Już w październiku rozpoczną się w Tkibuli szkolenia dla lokalnych mieszkańców m.in. z zakresu prowadzenia agroturystyki, pakowania i certyfikacji produktów loklanych oraz mobillizowania i aktywizowania społeczności lokalnej prowadzone m.in. przez trenerów ze Stowarzyszenia Elkana.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie www.fer.org.pl.

Kontakt:
Katarzyna Zaremba, k.zaremba@eko.org.pl


Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie" – RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


 

(wiadomości, 2012 )
  1. Turystyka strategicznie w Tkibuli
  2. Akademia Lidera, czyli FER w Gruzji
  3. Zamien Odpady na Kulturalne Wypady – festiwal recyklingu
  4. Medialnie o odpadach
  5. Konferencja prasowa - mandala zakretkowa w sercu Wroclawia, 15.09.2012, godz.12:00.
  6. „LABORATORIUM AKTYWNEJ EKOEDUKACJI” - WARSZTATY DLA EKOEDUKATORÓW
  7. Zapraszamy do udziału w układaniu pierwszej w Polsce MANDALI NAKRĘTKOWEJ!!!
  8. segreguj.wroc.pl - zaproszenie dla szkół
  9. „LISTA ŻYCZEŃ” Konsument-Producent
  10. Zapraszamy do udziału w Konkursie EKOBIURO 2012!
prawa autorskie: TERRA login