SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2012
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

05 października 2012
Informacja o wyłonieniu oferenta

Zamawiający - Fundacja EkoRozwoju z siedzibą

we Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26
niniejszym informuje o wyłonieniu w drodze zapytania ofertowego wykonawcy na wykonanie prac polegających na:


PRZEBUDOWIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO FRAGMENTU STAWU POLNEGO - PRZEPROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH
   
realizowanego w ramach projektu "DOLINA BARYCZY - zachowanie właściwego stanu obszaru wodno-błotnego poprzez poprawę stanu siedlisk i sterowanie ruchem turystycznym" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie tj. do 4 października włącznie wpłynęły 4 oferty.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:
Stawy Milickie Spółka Akcyjna
Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

Oferowana kwota:
netto:  51 400 zł
brutto:  63 222 zł


Prowadzący zapytanie ofertowe:
Dorota Chmielowiec-Tyszko
 

(wiadomości, 2012 )
  1. Ale jaja!
  2. Uwaga! KONKURS na Scenariusz FILMOWY
  3. Grafik poszukiwany - opracowanie identyfikacji wizualnej
  4. Akademia Lidera, czyli Gruzini na Dolnym Śląsku
  5. STOP MARNOTRAWSTWU ENERGII!
  6. Informacja o wyłonieniu oferenta
  7. Trzeci Festiwal Kultur Świata już niedługo
  8. Powstała fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu
  9. Ekowystawa „Gmina z klimatem” w trasie
  10. Fundacja EkoRozwoju poszukuje wykonawcy prac
prawa autorskie: TERRA login