SERWIS: fer.org.pl wiadomości 2012
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
Legnica - odnawialny biogaz

Bielsko-Biała - pełna równowaga

Częstochowa - czyste ciepło dla szkół

Szczawnica - słoneczna energia w domach

Tarnów - szkolne termomodernizacje

Niepołomice - energiczniej niż Unia

Piaseczno - zintegrować energię

04 października 2012
Ekowystawa „Gmina z klimatem” w trasie

mala fotka

Najlepsze działania ekologiczne gmin dotyczące oszczędzania energii i ochrony klimatu są tematem wystawy, którą można oglądać w siedmiu gmianch w Polsce - laureatach konkursu „Gmina z klimatem”.

Na wystawie można poznać dobre praktyki samorządów wdrażających innowacyjne działania na rzecz oszczędności energii i pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych. Wśród nagrodzonych przez Fundację EkoRozwoju i Ministerstwo Środowiska siedmiu gmin są: Bielsko-Biała, Częstochowa, Legnica, Tarnów, Niepołomnice, Piaseczno i  Szczawnica.

Tematem ekspozycji są również zmiany klimatyczne. Na plakatach zostały przedstawione przykłady działań, które każdy z nas może podjąć, aby nie przyczyniać się do zwiększania się problemu; np.: gotowanie pod przykrywką może dać 30% oszczędności energii, do jazdy rowerem potrzeba tylko kalorii z jedzenia – a rower można już mieć za cenę jednego tankowania do pełna, wyłączanie urządzeń z prądu zamiast ciągłego podtrzymywania zasilania typu stand by, to oszczędność nawet do 100 zł rocznie, a dzięki wymianie tradycyjnych żarówek na energooszczędne LED nasz rachunek za światło może być mniejszy nawet o 90%.
Wystawa jest elementem ogólnopolskiej kampanii Fundacji EkoRozwoju w ramach projektu "Klimatyczna Energia". Jego celem jest promocja proekologicznych działań dotyczących energii i ochrony klimatu. Przedstawiamy przykłady działań dotyczących energii, które możemy podjąć, aby nie przyczyniać się do zwiększania się tego problemu.

LAUREACI KONKURSU | NAGRODZONE GMINY

•    Legnica - odnawialny biogaz
W Legnicy energetycznie wykorzystuje się nawet odpady. Na Składowisku Odpadów Komunalnych działą instalacja o mocy instalacji 400 kW do pozyskiwania biogazu składowiskowego i przetwarzania go na energię elektryczną oraz cieplną. Rocznie przetwarza się ok. 5,2 mln m3 biogazu. Ilość powstałej energii elektrycznej wynosi ok. 9 200 MWh i wystarcza na zaspokojenie potrzeb energetycznych ok. 5 100 gospodarstw domowych. Podobne rozwiązanie działa na terenie oczyszczalni ścieków wykorzystując osady pościekowe. Legnica inwestuje też w termomodernizacje, systemy solarne i energooszczędne oświetlenie.

•    Bielsko-Biała - pełna równowaga
Bielsko-Biała jest krajowym liderem działań na rzecz zrównoważonej energii. Począwszy od likwidacji nieefektywnych kotłowni węglowych w budynkach publicznych i stopniową ich wymianę u mieszkańców miasta, poprzez termomodernizacje budynków mieszkalnych i gminnych,  wykorzystanie biogazu z wysypiska śmieci i oczyszczalni ścieków do produkcji prądu i ciepła, pompy ciepła ogrzewające miejską pływalnię po programy wspierające instalacje kolektorów słonecznych na obiektach publicznych i domach jednorodzinnych. Istotnym uzupełnieniem działań inwestycyjnych jest aktywność edukacyjna i promocyjna Bielska-Białej w tematach związanych z oszczędzaniem energii, wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł i ochronę klimatu.

•    Częstochowa - czyste ciepło dla szkół
Częstochowa wprowadziła połączony z termomodernizacją, modelowy w skali kraju program zarządzania oszczędzaniem energii w 121 gminnych obiektach oświatowych, w których ograniczono już emisję gazów cieplarnianych o ponad 20%."

•    Szczawnica - słoneczna energia w domach
W Szczawnicy, dzięki gminnemu programowi zakupu i montażu kompletnych systemów solarnych dla mieszkańców udało się już zainstalować 1574 sztuk kolektorów słonecznych. W rezultacie zmniejszono zużycie węgla o 50%; oleju opałowego o 25%; energii elektrycznej o 25%.

•    Tarnów - szkolne termomodernizacje
Tarnów zainwestował w termomodernizację obiektów miejskich obejmującą również instalacje solarne przygotowujące ciepłą wodę użytkową. Program objął 23 szkoły, 11 przedszkoli i 7 budynków użyteczności publicznej. Efektem realizowanych inwestycji jest znaczne, przekraczające w części obiektów nawet 50%, ograniczenie emisji CO2 - gazu odpowiedzialnego za zmiany klimatyczne.

•    Niepołomice - energiczniej niż Unia
Niepołomice postawiły sobie ambitniejszy program niż Unia Europejska zakładając zmniejszenie do 2020 roku emisji dwutlenku węgla ponad 20%. Dzięki powstałym instalacjom solarnym i pompom ciepła, wykorzystaniu biomasy, termomodernizacjom, wymianie punktów świetlnych oraz instalacji liczników energii elektrycznej umożliwiających bieżącą kontrolę zużycia energii do roku 2013 uda się zaoszczędzić przynajmniej 10% energii zużywanej w budynkach komunalnych.

•    Piaseczno - zintegrować energię
Piaseczno stawia na nowoczesne rozwiązania. Gmina wprowadziła modelowy w skali kraju program oszczędności energii w budynkach mieszkalnych różnych właścicieli w ramach tzw. Zintegrowanej koncepcji rozwoju obszaru urbanistycznego. W praktyce Piaseczno skutecznie wykonuje termodernizacje szeregu budynków, wykorzystuje jako źródło energii odnawialnej biogaz z osadów pościekowych oraz wykonało inteligentny system oświetlenia ulicznego w technologii LED i stawia na młode pokolenie.

więcej informacji: www.eko.org.pl/klimat

Kampania „Klimatyczna Energia” finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontakt:
Radosław Lesisz
r.lesisz@eko.org.pl
Fundacja EkoRozwoju  fer.org.pl

 

(wiadomości, 2012 )
  1. Ale jaja!
  2. Uwaga! KONKURS na Scenariusz FILMOWY
  3. Grafik poszukiwany - opracowanie identyfikacji wizualnej
  4. Akademia Lidera, czyli Gruzini na Dolnym Śląsku
  5. STOP MARNOTRAWSTWU ENERGII!
  6. Informacja o wyłonieniu oferenta
  7. Trzeci Festiwal Kultur Świata już niedługo
  8. Powstała fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu
  9. Ekowystawa „Gmina z klimatem” w trasie
  10. Fundacja EkoRozwoju poszukuje wykonawcy prac
prawa autorskie: TERRA login