Drzewa wymagają właściwej ochrony na placu budowy

Drzewa i krzewy rosnące na terenie placu budowy są szczególnie narażone na liczne zagrożenia w postaci bezpośrednich uszkodzeń lub gwałtownych i niekorzystnych zmian warunków siedliskowych. Najczęstsze uszkodzenia drzew i krzewów w czasie budowy to: uszkodzenia w obrębie systemu korzeniowego (przecięcia, rozerwania i zmiażdżenia korzeni, przesuszenie, zagęszczenie podłoża w bryle korzeniowej), uszkodzenia pnia (kory) oraz uszkodzenia korony (złamanie gałęzi i konarów).

Z tego względu wykonywanie prac budowanych w otoczeniu drzew i krzewów wymaga skutecznej ochrony. W Żarach podczas prowadzenia prac ziemnych (dot. rozbudowy ulic Szymanowskiego i Krótkiej) nie zabezpieczono w sposób odpowiedni drzew. Przestrzeń wokół  drzewa nie została zabezpieczona na placu budowy w sposób należyty i zgodnie ze standardami http://drzewa.org.pl/standardy/. Na placu budowy nie wykonano niezbędnego zabezpieczenia drzewa, gwarantującego skuteczną ochronę przed zniszczeniem, jak jest to wymagane według art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 ze zm.). W rzucie korony drzewa składowany był urobek oraz materiały budowlane. Spowodowało to liczne uszkodzenia korzeni, pnia oraz korony rosnących tam drzew.

Na wniosek złożony przez lokalne stowarzyszenie oraz Fundację EkoRozwoju w sprawie naruszenia przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac ziemnych w/w sprawie Starostwa Powiatowego w Żarach wezwało Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żarach o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz przedłożenie informacji wraz z dokumentacją dot. zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia inwestycji.

Wsparcia udzielamy  w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.